Επικοινωνία

Παρακαλούμε επιλέξτε μέσω του drop down menu "type" το υλικό που επιθυμείτε να δείτε: άρθρα αναφορικά με τις κύριες τάσεις του κλάδου, ενημερωτικά έντυπα, παρουσιάσεις, κλαδικές μελέτες, videos. Το υλικό είναι στα Αγγλικά. Για να δείτε ή να κατεβάσετε το υλικό που έχετε επιλέξει θα σας ζητηθεί να εισάγετε τα στοιχεία σας. Ευχαριστούμε. 

 

'Εντυπα

IMSplus brochure

Περίληψη

Το IMSplus είναι είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης επενδύσεων με επιμέρους λύσεις που υποστηρίζουν πλήρως τις αντίστοιχες λειτουργίες για όλες τις εταιρείες στο χρηματοοικονομικό τομέα. (Αγγλικά)

Περισσότερα

'Εντυπα

Axia brochure

Περίληψη

Το Axia, είναι η web-based, front-to-middle, omni-channel λύση της Profile Software για Wealth Managers ή Τράπεζες που διαθέτουν δίκτυο Εξωτερικών IWMs συνεργατών για χρήση και παρακολούθηση στο Cloud, σε απόλυτα ασφαλές περιβάλλον.

Περισσότερα

'Εντυπα

Axia Robo Advisor brochure

Περίληψη

Being at the forefront of technology the Axia Robo Advisor omni-channel solution delivers modern and workflow-based functionality to perform online, all needed wealth management operations, for both the investor and the firm.

Περισσότερα

'Εντυπα

FMS.next brochure

Περίληψη

Η τραπεζική πλατφόρμα FMS.next καλύπτει ολοκληρωμένα τις απαιτήσεις ενός τραπεζικού οργανισμού μέσω της αρθρωτής αρχιτεκτονικής και ευελιξίας που διαθέτει. (Αγγλικά)

Περισσότερα

'Εντυπα

Corporate Brochure

Περίληψη

Ο όμιλος Profile Software αποτελεί τη διεθνώς αναγωνρισμένη επιλογή για λύσεις λογισμικού που απαυεθύνονται στον τραπεζικό και ευρύτερο χρημαντοοικονομικό τομέα, με βραβευμένες λύσεις και σημαντικές υλοποιήσεις διεθνώς για το συγκεκριμένο χώρο. (Αγγλικά)

Περισσότερα

'Εντυπα

FMS.next P2P Lending brochure

Περίληψη

Η λύση FMS.next P2P Lending αποτελεί μια κορυφαία λύση για τις ανάγκες του Marketplace Lending περιβάλλοντος, προσφέροντας μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική λύση. (Αγγλικά)

Περισσότερα

'Εντυπα

FMS.next Payments brochure

Περίληψη

Το FMS.next Payments αποτελεί την πρόταση της Profile για την αποτελεσματική διαχείριση όλων των απαιτήσεων πληρωμών, η οποία μπορεί να υλοποιηθεί είτε αυτόνομα είτε ως μέρος της πλατφόρμας FMS.next Core Banking.

Περισσότερα

'Εντυπα

RiskAvert brochure

Περίληψη

Η λύση RiskAvert της Profile επιτρέπει στους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς τη μέτρηση, διαχείριση και παραγωγή εποπτικών αναφορών Πιστωτικού, Λειτουργικού, Συγκεντρωτικού κινδύνου και κινδύνου Αγοράς μέσα από ένα ολοκληρωμένο και αρθρωτό περιβάλλον εργασίας.

Περισσότερα

'Εντυπα

Acumen-net brochure

Περίληψη

Το Acumen-net είναι μία πλήρως αρθρωτή και ολοκληρωμένη Treasury Front-to-Back Office λύση, η οποία καλύπτει σε πραγματικό χρόνο όλο το εύρος των λειτουργιών για όλες τις διατραπεζικές εργασίες και κατηγορίες πελατών.

Περισσότερα

'Εντυπα

Mobius Wealth brochure

Περίληψη

Το Mobius Wealth αποτελεί την πλέον εξελιγμένη λύση για διαχείριση επενδύσεων από κινητές συσκευές και διασύνδεση με οποιοδήποτε σύστημα τρίτων. (Αγγλικά)

Περισσότερα

'Εντυπα

Registry brochure

Περίληψη

Το Registry αποτελεί την πλέον διαδεδομένη λύση για διαχείριση μετοχολογίου στην Ελλάδα.

Περισσότερα

'Εντυπα

GS Market brochure

Περίληψη

Το σύστημα GS Market (ex. Monopoly) αποτελεί μια προηγμένη πλατφόρμα παρακολούθησης τιμών χρηματιστηρίου, σε πραγματικό χρόνο.

Περισσότερα

Η Profile Software αλλάζει το λογότυπό της αντικαττροπτίζοντας την ευελιξία των λύσεων της. Τα νέα έντυπα της εταιρείας είναι διαθέσιμα να τα "κατεβάσετε" παρουσιάζοντας τη νέα προσέγγιση στις λύσεις της για τα IMSplus, FMS.next, FMS.next Marketplace Lending, Acumen-net και Axia.