Επικοινωνία

UTS TicketLink brochure

To UTS TicketLink αποτελεί την πλέον εξελιγμένη πλατφόρμα διαχείρισης εισιτηρίων και κρατήσεων, για όλους τους τομείς που διαχείριζονται θέσεις για κρατήσεις ακτοπλοΐκών εισιτηρίων, κινηματογράφους, αθλητικές εκδηλώσεις και μέσα μεταφοράς. Οι εμπιμέρους λύσεις προσφέρουν πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασιών και για χρήση σε web. 

 

 

View/Download

Η Profile Software ανανεώνει το website ώστε να προσφέρει καλύτερη πλοήγηση στις λύσεις της ενώ το νέο λογότυπο υποδηλώνει την ευελιξία που είναι διαθέσιμη στις λύσεις της. Το παραπάνω έντυπο διατηρεί το προηγούμενο λογότυπο το οποίο όμως θα ανανεωθεί συντόμως.