Επικοινωνία

Μάθετε πως η Profile Software  με τις λύσεις της για τον ευρύτερο επιχειρηματικό τομέα, μπορεί να σας βοηθήσει να επιτύχετε  αυτοματοποίηση εργασιών. Κατεβάστε το Ενημερωτικό έντυπο για το UTS TicketLink. Θα σας ζητηθεί να εισάγετε τα στοιχεία σας για να αποκτήσετε πρόσβαση στο υλικό. Το υλικό είναι στα Αγγλικά.

 

'Εντυπα, Διαχείριση Κρατήσεων

UTS TicketLink brochure

Περίληψη

To UTS TicketLink αποτελεί την πλέον εξελιγμένη πλατφόρμα διαχείρισης εισιτηρίων και κρατήσεων, για όλους τους τομείς που διαχείριζονται θέσεις.

Περισσότερα

'Εντυπα, Μεγάλης Κλίμακας 'Εργα

Business Solutions Services

Περίληψη

Διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση μεγάλων έργων, η Profile προσφέρει ένα σημαντικό εύρος λύσεων και υπηρεσιών για τις απιτήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων.

Περισσότερα

Ενημερωτικό Υλικό, Μεγάλης Κλίμακας 'Εργα

Δημόσιος Τομέας - Brochure

Περίληψη

Η Profile Software υποστηρίζει τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα με την υλοποίηση μεγάλων έργων Πληροφορικής σε ένα μεγάλο εύρος τομέων εξειδίκευσης.

Περισσότερα

Resource, Μεγάλης Κλίμακας 'Εργα

Case Study | Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δικαστηρίων με ΣΔΙΤ

Περίληψη

Case Study | Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δικαστηρίων με ΣΔΙΤ

Περισσότερα

Η Profile Software ανανεώνει το website ώστε να προσφέρει καλύτερη πλοήγηση στις λύσεις της ενώ το νέο λογότυπο υποδηλώνει την ευελιξία που είναι διαθέσιμη στις λύσεις της. Το παραπάνω έντυπο διατηρεί το προηγούμενο λογότυπο το οποίο όμως θα ανανεωθεί συντόμως.