Επικοινωνία

Βασικά Χαρακτηριστικά         

Παρακολούθηση τιμών

  • Μετάδοση τιμών χρηματιστήριου σε πραγματικό χρόνο ή με καθυστέρηση
  •  Τιμές, βάθος αγοράς, όγκος συναλλαγών, τζίρος, κεφαλαιοποίηση, VWAP, υψηλό/χαμηλό 52 εβδομάδων, κατάταξη μετοχών (ανοδικές & πτωτικές), ειδήσεις, κ.ά

Ticker

  • Ζωντανή μετάδοση συναλλαγών με χρήση διαφορετικών χρωμάτων 

Watch-lists (λίστες παρακολούθησης)

  • Πολλαπλές λίστες
  • Πολλαπλές λίστες ανά συσκευή

Γραφήματα

  • Ημερήσια/Ιστορική απεικόνιση για διαφορετικά χρονικά διαστήματα
  • Επιλογή διαφόρων γραφημάτων (Candle-stick, Line, Ανοιχτό-Υψηλό-Χαμηλό-Κλειστό)
  • Εστίαση με in/out δυνατότητες και scroll 

Λοιπά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν

  • Universal εφαρμογή που έχει αναπτυχθεί για iPhone®, iPad® and iPod touch®. 
  • Υποστηρίζει πολλαπλά μεγέθη και αναλύσεις

Οφέλη

Εξαιρετικά αξιόπιστες πληροφορίες της αγοράς on-the-go

Εύχρηστο και πολύ καλά σχεδιασμένο interface

Ταχύτητα και ακρίβεια δεδομένων

Προηγμένη ασφάλεια

Το Plexus είναι διαθέσιμο για iPhone® και iPad® στο App Store℠.

 

Συσκευές που υποστηρίζονται:

iPhone (iPhone 3GS  και άνω)

iPad (iPad 1st gen. και άνω, iPad mini)

iPod (iPod touch 3rd gen. και άνω)

 

 

Ενημέρωση:

Τα iPhone και iPad είναι λογότυπα της Apple Inc., κατοχυρωμένα στις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Το App Store είναι κατοχυρωμένο σήμα υπηρεσίας της Apple Inc.

 

 

Γιατί να επιλέξετε το Plexus;

Αξιόπιστη μετάδοση τιμών σε πραγματικό χρόνο προσφέροντας ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς του χρηματιστηρίου. Η πληροφορία είναι διαθέσιμη παντού και πάντα, επιτρέποντας στο χρήση να αντιλαμβάνεται άμεσα τις ευκαιρίες που εμφανίζονται στις αγορές που παρακολουθεί.