Επικοινωνία

Η επιτυχία της εταιρείας είναι αποτέλεσμα της αφοσίωσης και ικανότητας των ανθρώπων μας και για το λόγο αυτό επενδύουμε στη δημιουργία ενός ανταποδοτικού, ομαδικού και αποτελεσματικού περιβάλλοντος εργασίας που ανταμοίβει τους ανθρώπους μας. 

Το προσωπικό

Η εταιρεία διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στην ανάπτυξη εξειδικευμένου και καινοτόμου λογισμικού για τον χρηματοοικονομικό τομέα. Περισσότερο από το 95% του συνόλου του προσωπικού μας διαθέτει ακαδημαΐκό τίτλο σπουδών με εξιδείκευση στα χρηματοικονομικά, οικονομικά, computer science και business administration.

Ευκαιρίες ανέλιξης

Δινουμε έμφαση στην ανοιχτή επικοινωνία και στην προώθηση νέων ιδεών. Είμαστε μια δυναμική εταιρεία με ευέλικτες διαδικασίες και άμεση επικοινωνία με την διοίκηση. Θεωρούμε σημαντικό να ενθαρύνουμε και να επιδοκιμάζουμε τους ανθρώπους μας ώστε να επιτύχουν τα βέλτιστα αποτελέσματα. Οσοι εντάσσονται στο προσωπικό της εταιρείας θέλουμε να αισθάνονται ό,τι αποτελούν σημαντικό μέρος της ομάδας από έμπειρους συνεργάτες που στο σύνολό τους θα επιτύχουν τους στόχους της εταιρείας με αφοσίωση και ομαδικό πνεύμα.

Διεθνής Παρουσία

Η διεθνής παρουσία της Profile Software προσφέρει τον επαγγελματικό ορίζοντα για την επίτευξη άπειρων δυνατοτήτων για μάθηση και επαγγελματική ανέλιξη. Η τεχνογνωσία και η καινοτομία αποτελούν σημαντικούς παράγοντες της κουλτούρας της εταιρείας μας. Οι πελάτες μας εμπιστεύονται για να τους προσφέρουμε σύγχρονα και ανταγωνιστικά συστήματα που θα ενδυναμώσουν την παρουσία τους στο χώρο. Η επιτυχία μας καθορίζεται από τις ικανότητες των συμβούλων μας και για το λόγο αυτό προσφέρουμε συνεχή εκπαίδευση που στοχεύει στην πρακτική εφαρμογή της θεωρίας.

Εαν ενδιαφέρεστε για εργασία στο εξωτερικό η εταιρεία μας προσφέρει πλήθος επιλογών. Με σημαντικό αριθμό θυγατρικών και έργων στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική και Ασία θεωρούμε ότι οι συνεργατες παίζουν σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματική και επιτυχή διεθνή μας παρουσία. Κατ' επέκταση σας προσφέρουμε την ευκαιρία να συμβάλλετε σημαντικά στην επιτυχία των έργων μας με ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών. Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα για διεθνή σταδιοδρομία.

Ενταχθείτε στην ομάδα μας

Εαν θεωρείτε οτι διαθέτε σημαντική και διαφοροποιημένη εμπειρία στους τομείς του software development, finance, ή  business administation, αποστείλατε το βιογραφικό σας!

Εγγραφή στο eNewsletter μας

Ενημερωθείτε για τα νέα της Profile Software, τις εξελίξεις
του κλάδου και πολλά άλλα

Τα πεδία με Αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε τα νέα της εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Ασφάλειας Δεδομένων.
Επικοινωνία