Επικοινωνία

Σύνοψη

Η λύση Personal Banking έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει όλες τις τραπεζικές και επενδυτικές υπηρεσίες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που προσφέρονται στους Affluent και Retail πελάτες τους. Συμπληρώνει και συνδέεται εύκολα με οποιοδήποτε κεντρικό τραπεζικό σύστημα ενώ υποστηρίζει αποτελεσματικά πολλαπλά κανάλια εξυπηρέτησης.

Η ευελιξία του λογισμικού Personal Banking εξασφαλίζει την άμεση παρουσίαση και εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών το οποίο αποτελεί βασικό συστατικό για τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

 

Βασικά Χαρακτηριστικά                

Ολοκληρωμένη Front-to-Back λειτουργικότητα και υποστήριξη Multi-currency and multi-type product

360-degree view των πελατών, εργαλεία για τη δημιουργία προηγμένου προφίλ ανάλυσης πελατών και κατηγοριοποίησης με δυνατότητα ορισμού διαφορετικών τιμολογιακών πολιτικών

Εργαλεία για συμβουλευτικές υπηρεσίες και financial planning με παραγωγή προσφορών, ιστορικότητα και προσομοιώσεις

Αυτοματοποιημένη διαχείριση των εντολών με βάση workflows για τοπικές και διεθνείς αγορές

Αυτοματοποιημένες διαδικασίες ελέγχου συμμόρφωσης βάσει του προφίλ του πελάτη και έγκαιροι έλεγχοι σύμφωνα με τις κανονιστικές οδηγίες

Παρακολούθηση δραστηριοτήτων όπως πρακτικά συζητήσεων, αλληλογραφία, απαιτήσεις πελατών και αποφάσεις που σχετίζονται με τη συμμόρφωση 

Εκτεταμένες και παραμετροποιήσιμες client και management reporting

Παρακολούθηση απόδοση Online με τη δυνατότητα ανάλυσης ανά asset class, κλάδο, περιοχή, instrument, κλπ.

Διασύνδεση με το κεντρικό σύστημα και απεριόριστες δυνατότητες διασύνδεσης χρησιμοποιώντας διεθνή πρωτόκολλα (π.χ. FIX) ή άλλα proprietary API

Πρόσβαση 24/7 σε όλα τα δεδομένα των πελατών μέσω web και mobile

Οφέλη

Ευελιξία ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των διαφορετικών αγορών και χωρών

Βελτίωση της παραγωγικότητας και του λειτουργικού κόστους μέσω αυτοματοποίησης των διαδικασιών

Πρόληψη κινδύνου εφόσον καλύπτει κανονιστικές απαιτήσεις

Εμπεριστατωμένη λήψη αποφάσεων και υποστήριξη πελατών

Βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών μέσω προσωποιημένων και καινοτόμων υπηρεσιών 

Μέγιστη αποδοτικότητα της επιχείρησης με την αυτοματοποίηση των διαδικασιών

Βελτιστοποιημένα περιθώρια κερδοφορίας

Γιατί να επιλέξετε την λύση Personal Banking της Profile Software;

Η δυνατότητα παραμετροποίησης και επεκτασιμότητας της λύσης καθώς και η πλούσια λειτουργικότητα της επιτρέπουν στις επιχειρήσεις άμεση προσαρμογή στις νέες ανάγκες της αγοράς για νέα προϊόντα βελτιώνοντας σημαντικά τις εργασίες τους όταν απαιτείται.