Επικοινωνία

Σύνοψη

Η Profile Software διαθέτει εύρος συστημάτων που διαχειρίζονται πληρωμές προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της εκάστοτε τράπεζας ανεξαρτήτως μεγέθους, όγκου και εξειδίκευσης, προσφέροντας μια οικονομική και ασφαλή λύση. Τα συγκεκριμένα συστήματα περιλαμβάνουν τόσο τη λύση Payments της εταιρείας, καθώς και λύσεις κορυφαίων διεθνών εταιρειών οι οποίες χρησιμοποιούνται από διεθνείς τράπεζες.


Μπορούν να διασυνδεθούν με πολλαπλά δίκτυα πληρωμών για να διευκολύνουν τις τοπικές και διεθνείς μεταφορές κεφαλαίων, να αυτοματοποιούν και να παρακολουθήσουν όλο τον κύκλο των εμβασμάτων και να εξασφαλίσουν αποτελεσματικά αξιόπιστα workflows.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Ενοποίηση των legacy payment λειτουργιών σε μια κοινή υπηρεσία πληρωμών με διεθνείς δυνατότητες και τοπικό χαρακτήρα  

Πλήθος λειτουργιών για τη διαχείριση κεφαλαίων κίνησης, από την παραλαβή, την ανάλυση και τον εμπλουτισμό για τη δρομολόγηση έως και τη διεκπεραίωση των επιστροφών

Υποστήριξη μαζικών αιτήσεων πληρωμών για όλο τον κύκλο συναλλαγών από την αίτηση και το συμψηφισμό αξιών σύμφωνα με τις πρακτικές διαχείρισης, λογιστικής μαζικών χρεώσεων και πιστώσεων και μαζικές αποστολές αναφορών σε πελάτες

Αίτηση εισπράξεων που υποστηρίζει απευθείας χρεώσεις σύμφωνα με το SEPA και το τοπικό ACH με απευθείας χρέωση καθώς και κατά τη διάρκεια της ημέρας για την παρακολούθηση των εισπράξεων

Πλήρως συμβατή με πιστοποίηση ISO 20022 πλατφόρμα βασισμένη σε τεχνολογία SOA

  • Corporate Liquidity Management εφαρμογές για: Collection Management:
    • Ενοποίηση με εταιρικά ERP συστήματα, και απευθείας χρεώσεις για αυτοματοποιημένες εισπράξεις και αναφορές των συναλλαγών

  • Liquidity Management:
    • Διαχείριση της θέσης ρευστότητας σε πολλαπλούς λογαριασμούς, έσοδα και κέρδη
    • Online δυνατότητες για αναφορές πελατών

Οφέλη

Σε εταιρικό επίπεδο: Βελτίωση των πελατειακών σχέσεων καθώς και της ανταγωνιστικότητας μέσω της δημιουργίας ενός ειδικού hub για τις διασυνοριακές πληρωμές

Σε oικονομικό επίπεδο: Προσφέρει μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσης (ROI) εν συγκρίσει με υφιστάμενα legacy συστήματα, βέλτιστη διαχείριση των πόρων και χαμηλό συνολικό κόστος

Ευέλικτες τακτικές: Προσφέρει μια εστιασμένη προσέγγιση στις συγκεκριμένες ανάγκες των επιχειρήσεων

Ικανοποίησης Πελατών & Επιχειρησιακή Ευελιξία: Υποστηρίζει την εισαγωγή διανομής πληρωμών από διάφορα κανάλια και με δυνατότητα δημιουργίας και τήρησης των κανόνων εκκαθάρισης 

Γιατί να επιλέξετε τη λύση Payment της Profile Software;

Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της στην εφαρμογή και παροχή τραπεζικών λύσεων, καθώς και επενδύοντας σημαντικά στην ανάπτυξη των προϊόντων της, η εταιρεία προσφέρει την τεχνογνωσία που απαιτείται για την υλοποίηση έργων υψηλών απαιτήσεων που συμβάλλουν στην επιτυχή εκτέλεση και διαχείριση συγκεκριμένων τραπεζικών εργασιών, παράλληλα με την εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων όπως mobile /web technologies.