Επικοινωνία

Σύνοψη

Η Payments πλατφόρμα αποτελεί την ιδανική λύση για τις τράπεζες που επιθυμούν ολοκληρωμένη διαχείριση πληρωμών ανεξαρτήτως μεγέθους, όγκου και εξειδίκευσης, προσφέροντας οικονομικές και αξιόπιστες λειτουργίες. Διαχειρίζεται τις εσωτερικές και διεθνείς πληρωμές, αυτοματοποιεί και παρακολουθεί τον πλήρη κύκλο ζωής των εμβασμάτων και εξασφαλίζει αποτελεσματικά την εφαρμογή των ροών εργασιών του οργανισμού.


Μπορεί να διασυνδεθεί με πολλαπλά κανάλια πληρωμών συμπεριλαμβανομένων των χρηστών, τoυ καθεστώτος πληρωμής και των διατραπεζικών δικτύων μέσω μιας πλήρους, αποτελεσματικής και ασφαλούς προσέγγισης για την επεξεργασία των συναλλαγών πληρωμών.

Βασικά Χαρακτηριστικά

 • Ενοποίηση των legacy payment λειτουργιών σε μια κοινή υπηρεσία πληρωμών με διεθνείς δυνατότητες και τοπικό χαρακτήρα
 • Μεταφορές πιστώσεων: εισερχόμενες και εξερχόμενες, SEPA και μη SEPA, πληρωμές πελατών και διατραπεζικές συναλλαγές σε όλα τα νομίσματα και τις χώρες προορισμού
 • Υποστήριξη μαζικών αιτήσεων πληρωμών για όλο τον κύκλο των συναλλαγών από την ημερομηνία της αίτησης έως την εφαρμογή των πολιτικών, με λογιστικοποίηση των μαζικών χρεώσεων και πιστώσεων και μαζικών αποστολών των αναφορών σε πελάτες

 • Άμεσες χρεώσεις: εισερχόμενες και εξερχόμενες εισπράξεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων άμεσης χρέωσης (DDS) SEPA (CORE & B2B)
 • Εταιρικές πληρωμές: εφαρμογή του Customer-to-Bank Interface σύμφωνα με τις οδηγίες του SEPA
 • Αμεση/σε πραγαμτικό χρόνο Πληρωμές: εισερχόμενες και εξερχόμενες πληρωμές στο πλαίσιο της άμεσης μεταφοράς πίστωσης (Instant Credit Transfer) SEPA
 • Διαθέσιμη λειτουργικότητα καθώς και API βιβλιοθήκη,   υποστηρίζουν τα σχήματα για αιτήσεις πληρωμής (RTP) και λογαριασμών σε εισροές / εκροές e-Wallet
 • Οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης και οι δυνατότητες tokenisation, υποστηρίζουν προηγμένους μεθόδους πληρωμών
 • Ολοκληρωμένη κάλυψη της οδηγίας PSD2 και των απαιτήσεων Open Banking μέσω API calls.

Οφέλη

 • Τυποποίηση των διαδικασιών πληρωμών
 • Μείωση του λειτουργικού κόστους καθώς και του κόστους συναλλαγών
 • Υποστήριξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τους πελάτες
 • Πλήρης καταγραφή κύκλου ζωής πληρωμών (audit trail)
 • Σε εταιρικό επίπεδο: Βελτίωση των πελατειακών σχέσεων καθώς και της ανταγωνιστικότητας μέσω της δημιουργίας εξειδικευμένων για κάθε πελάτη διαδικασιών και νέων προϊόντων
 • Σε oικονομικό επίπεδο: Προσφέρει μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσης (ROI) σε σύγκριση με υφιστάμενα legacy συστήματα, βέλτιστη διαχείριση των πόρων και χαμηλό συνολικό κόστος
 • Ικανοποίησης Πελατών & Επιχειρησιακή Ευελιξία: Υποστηρίζει την εισαγωγή διανομής πληρωμών από διάφορα κανάλια και με δυνατότητα δημιουργίας και τήρησης των κανόνων εκκαθάρισης.

Γιατί να επιλέξετε τη λύση Payment της Profile Software;

Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της στην εφαρμογή και παροχή λύσεων πληρωμών, σε μεγάλους τραπεζικούς οργανισμούς, καθώς και επενδύοντας σημαντικά στην ανάπτυξη των προϊόντων της, η εταιρεία προσφέρει την τεχνογνωσία και εξειδίκευση που απαιτείται για την υλοποίηση έργων μετασχηματισμού πληρωμών με την εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων όπως mobile/web technologies.

Εγγραφή στο eNewsletter μας

Ενημερωθείτε για τα νέα της Profile Software, τις εξελίξεις
του κλάδου και πολλά άλλα

Τα πεδία με Αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε τα νέα της εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Ασφάλειας Δεδομένων.
Επικοινωνία