Επικοινωνία

Η ePareto προσφέρει καινοτόμες πελατοκεντρικές λύσεις στους τομείς των Επιχειρηματικών Συστημάτων, Υπηρεσιών Διαχείρισης και Ψηφιακών τεχνολογιών στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό κλάδο. Καθοδηγούμενη από τον κανόνα Pareto ή 80-20, η εταιρεία παρέχει τη βέλτιστη δυνατή ποιότητα στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Τα εξειδικευμένα στελέχη της ePareto διαθέτουν μεγάλο εύρος και βάθος εμπειρίας καλύπτοντας αποτελεσματικά τους επιχειρηματικούς στόχους.

Η Profile Software συνεργάζεται με την ePareto για να υποστηρίξει επιτυχώς τις τοπικές ανάγκες των πελατών της και να παρέχει εξειδίκευση και προστιθέμενη αξία.

Περισσότερα