Επικοινωνία

Η ΙΒΜ έχει παρουσία στην Ελλάδα εδώ και πολλές δεκαετίες. Η δραστηριότητά της εκτείνεται στους τομείς του Υλικού, του Λογισμικού, των Δικτύων, αλλά και των Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Πληροφορικής. Η επιχειρηματική της προσπάθεια εστιάζεται σε δύο βασικές προτεραιότητες: τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την εξέλιξη των πιο προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφορικής των ημερών μας και την μετατροπή των τεχνολογιών αυτών σε πραγματική επιχειρηματική αξία, σε μοχλό ανάπτυξης και προόδου για τους πελάτες της.


Η Profile Software αποτελεί Business Partner της διεθνούς εταιρείας για την παροχή συγκεκριμένων εφαρμογών.

Περισσότερα