Επικοινωνία

Η Profile Software συνεργάζεται με την Oracle για την αντιπροσώπευση, υλοποίηση και προώθηση των λύσεων ERP, Business Intelligence, Data Cleansing (ERP, διαχείριση παγίων, ανθρώπινου δυναμικού κ.ά.) μέσω της εξειδικευμένης και πιστοποιημένης ομάδας συμβούλων που διαθέτει. Οι λύσεις καλύπτουν όλο το εύρος των εργασιών μιας επιχείρησης προσφέροντας οργάνωση στην λειτουργία της. Η Oracle είναι η μεγαλύτερη εταιρεία επιχειρηματικού λογισμικού στον κόσμο. Κατέχει την κορυφαία θέση στο χώρο των βάσεων δεδομένων, του Middleware, του Data Warehousing, των επιχειρηματικών εφαρμογών Διαχείρισης Επιχειρηματικής Απόδοσης, Ανθρώπινου Κεφαλαίου και Πελατειακών Σχέσεων, ενώ είναι ο κορυφαίος προμηθευτής λύσεων στο χώρο του Δημοσίου, των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, των Τηλεπικοινωνιών, του Λιανικού Εμπορίου, των Επαγγελματικών Υπηρεσιών και των Βιοεπιστημών, διεθνώς. 

Η Profile Software συνεργάζεται με την Oracle για την αντιπροσώπευση, υλοποίηση και προώθηση συγκεκριμένων λύσεων καθώς και διασύνδεσης με την πλατφόρμα Διαχείρισης Διαθεσίμων.

Περισσότερα