Επικοινωνία

< Επιστροφή στα Δελτία Τύπου

Η Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης χρηματοοικονομικού λογισμικού, ανακοινώνει ότι η λύση Axia Fund Management, μέρος της web-based πλατφόρμας Axia για διαχείριση επενδύσεων, επιλέχθηκε από σημαντικό αριθμό οργανισμών στην Ευρώπη (Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Κύπρος κτλ.) και τη Μέση Ανατολή (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ, κτλ.) και εμπλουτίστηκε με πλήθος νέων λειτουργιών που υποστηρίζουν ολοκληρωμένα τις εργασίες asset και fund management.

Με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων για διαφοροποίηση, (δεδομένης και της ιδιαίτερα απαιτητικής αγοράς, της συρρίκνωσης των αμοιβών και του αυξημένου κανονιστικού ελέγχου), οι εταιρείες Fund Management επιλέγουν την πλατφόρμα Axia, ώστε να μειώσουν το κόστος, να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, αλλά και να προσφέρουν νέες, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα αποτελεσματικό, αυτοματοποιημένο και χωρίς ρίσκο, λειτουργικό περιβάλλον.

Η λύση Axia Fund Management ενσωματώνει δυνατότητες που καλύπτουν πλήρως το asset management, με προηγμένα εργαλεία ανάλυσης κινδύνων και απόδοσης, καθώς και το administration των funds, με πολλαπλά share classes σε διαφορετικά νομίσματα, τύπους επενδύσεων και στρατηγικές. Επίσης, παρέχει ένα σύνολο in-built λειτουργιών, όπως παραμετροποιήσιμα dashboard panels, workflows και ειδοποιήσεις, ενώ βασίζεται σε τεχνολογία αιχμής επιτρέποντας omni-device (web, tablet, mobile), 24/7 πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες.

Μέσω του Axia, οι fund managers αυτοματοποιούν πλήρως το trade workflow, με προηγμένες δυνατότητες για pre-trade compliance και post trade έλεγχο ορίων, σύμφωνα με τις κανονιστικές οδηγίες (π.χ. UCITS) και τις ειδικές απαιτήσεις συμμόρφωσης του κάθε fund. Το NAV module περιλαμβάνει υπολογισμούς οποιουδήποτε amortised ή / και accrued εξόδου και αμοιβής (διαχείρισης, απόδοσης), τόσο στο επίπεδο του fund όσο και του class, ενώ το αυτόματο reconciliation και η παραγωγή λογιστικών εγγραφών διευκολύνουν τις καθημερινές εργασίες. Πλήθος νέων διασυνδέσεων (interfaces) είναι πλέον διαθέσιμες, είτε μέσω SWIFT είτε και με proprietary formats (π.χ. CACEIS, SOGEN), για την εισαγωγή δεδομένων και την επαλήθευση αυτών. Οι εξελιγμένες δυνατότητες reporting στο Axia, καλύπτουν ανάγκες πολύ-επίπεδης πληροφόρησης για χρήστες εντός του οργανισμού (operations, compliance, middle και front office), όσο και για τους επενδυτές (fact sheets και statements).

Απόρροια της πολυετούς εμπειρίας στον τομέα του treasury management λογισμικού, ένα σύνολο από νέα asset classes (π.χ. Swaps) έχει ενσωματωθεί στο Axia, υποστηρίζοντας σύνθετους τύπους επενδυτικών προϊόντων.

Η λύση Axia Fund Management υλοποιείται είτε on premises είτε σε private / public cloud, όπως στο Microsoft Azure, σύμφωνα με τις προτιμήσεις του κάθε πελάτη και τη στρατηγική του σχετικά με την αρχιτεκτονική δομή. Η πλατφόρμα Axia, εκτός από τη λύση Fund Management, παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη στη διαχείριση επενδύσεων, προσφέροντας λύσεις για Wealth Management, Robo-Advisory και Custody.

< Επιστροφή στα Δελτία Τύπου