Επικοινωνία

< Επιστροφή στα Δελτία Τύπου

Η Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης χρηματοοικονομικού λογισμικού, υποστηρίζει ως Silver Sponsor το καινοτόμο FinTech συνέδριο Finovate Europe 2018, που πραγματοποιείται στις 6-9 Μαρτίου 2018 στο εκθεσιακό κέντρο ExCel London.

Οι επαγγελματίες επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με τα στελέχη της Profile Software στο περίπτερο αρ. 46, αναφορικά με τις προηγμένες FinTech λύσεις που αναπτύσσει η εταιρεία, οι οποίες προσφέρουν ευελιξία, καινοτομία και κανονιστική συμμόρφωση, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων, σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο τοπίο, με την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων.

Μεταξύ των λύσεων της Profile Software για τις απαιτήσεις του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα, με πληθώρα διεθνών εγκαταστάσεων και βραβεύσεις από το εξωτερικό, συμπεριλαμβάνονται:  

  • FMS.next: Η ολοκληρωμένη Digital Banking πλατφόρμα, που καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις για Core Banking, Lending, Payments, Marketplace Lending/Crowdfunding και FinTech.
  • IMSplus & Axia: Οι διεθνώς αναγνωρισμένες πλατφόρμες Διαχείρισης Επενδύσεων (Wealth Management, Asset και Fund Management, Insurance Investment Management, Family Office, Personal Banking) και Θεματοφυλακής. Η προηγμένη και ευέλικτη web-based omni-channel Axia λύση προσφέρει μοναδική εμπειρία χρήστη, καθώς και ανταγωνιστικές robo-advisory δυνατότητες.
  • Acumennet: H ολοκληρωμένη Front-to-Back Office Treasury πλατφόρμα, που καλύπτει όλο το εύρος των χρηματοοικονομικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων περίπλοκων και απαιτητικών εργασιών.
  • RiskAvert: Η πλήρης, σύγχρονη και αποδοτική λύση Διαχείρισης Κινδύνου, Υπολογισμού Κεφαλαιακής Επάρκειας και Παραγωγής Εποπτικών Αναφορών για Πιστωτικό, Λειτουργικό κίνδυνο Αγοράς και Ρευστότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (Basel ΙΙΙ, IFRS9), με υποστήριξη XBRL λειτουργιών.

Oι σύνεδροι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την ειδική ενότητα “Ψηφιακής Χρηματοδότησης” στις Mαρτίου και ώρα 11.15 π.μ. με τίτλο “HowTechnologies & New Competitors will Transform Lending”. Κατά τη διάρκεια της ενότητας η Profile Software θα εμβαθύνει στην ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των online χρηματοδοτικών συναλλαγών μέσω της λύσης Marketplace Lending, η οποία συνδυάζει Banking και Investment Management λειτουργικότητες, ως απόρροια της πολυετούς εμπειρίας και των επιτυχημένων εγκαταστάσεων που διαθέτει σε αμφότερους τους τομείς.

Τα συνέδρια Finovate αποτελούν τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο ενημέρωσης των χρηματοπιστωτικών οργανισμών σε θέματα αιχμής, με περισσότερους από 1400 συμμετέχοντες, 70 και πλέον εταιρίες, οι οποίες παρουσιάζουν τις εφαρμογές τους και πάνω από 100 διεθνείς ειδήμονες του χώρου, που μοιράζονται τις απόψεις και τις εμπειρίες τους, παρέχοντας αναρίθμητες ευκαιρίες networking και ενημέρωσης για τις προηγμένες τεχνολογικά λύσεις σε banking, finance και payments.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την εκδήλωση θα βρείτε εδώ ενώ μπορείτε να εγγραφείτε εδώ.

< Επιστροφή στα Δελτία Τύπου