Επικοινωνία

< Επιστροφή στα Δελτία Τύπου

Η Profile Software, κορυφαία εταιρεία ανάπτυξης χρηματοοικονομικού λογισμικού, προτάθηκε για την διεκδίκηση εξειδικευμένων βραβείων σε 4 κατηγορίες από τα Swiss WealthBriefing Awards 2018, οι οποίες είναι “Portfolio Management”, “Risk Profiling Solution”, Onboarding”, “Innovative Client Solution”, για μία ακόμα φορά. Οι συγκεκριμένες διακρίσεις αναδεικνύουν τη δέσμευση της εταιρείας στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για το τομέα του Wealth Management που προσφέρουν προστιθέμενη αξία στους σύγχρονους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς ανταποκρινόμενες στις καίριες απαιτήσεις τους, διεθνώς.

Συγκεκριμένα, οι λύσεις Wealth Management της Profile (Axia και IMSplus) έχουν εμπλουτιστεί με νέα λειτουργικότητα ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις για MiFID II, Robo- Advisory, SaaS καθώς και να προσφέρουν κάλυψη σε μελλοντικές, όπως το GDPR.

Ενδεικτικά, οι λύσεις περιλαμβάνουν client onboarding, financial planning και digital-investing λειτουργικότητα, όπως εργαλεία για κατηγοριοποίηση πελατών, ερωτηματολόγια, αναφορές, storage, investment proposals, risk profiling και assessment καθώς και δυνατότητα για δημιουργία προτάσεων και σχεδιασμού εναλλακτικών σεναρίων. Υποστηρίζουν ανάγκες για cloud, omni-channel λειτουργίες ενώ μπορούν να υλοποιηθούν είτε αυτόνομα είτε ως μέρος μιας ευρύτερης πλατφόρμας του οργανισμού αξιοποιώντας SaaS τεχνολογίες για αμεσότερη, οικονομικότερη και ασφαλή πρόσβαση.

Επίσης, οι λύσεις παρέχουν αυτοματοποίηση, ευελιξία και scalability στους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς είτε είναι Fintech εταιρείες είτε καταξιωμένες private banks.

Σύμφωνα με το ClearView Financial Media, τους οργανωτές των WealthBriefing Awards “Οι εταιρίες που προκρίθηκαν στην τελική φάση επιλογής για τα βραβεία, ανταγωνίζονται όλες επάξια, και αξιολογούνται με βάση τις απαντήσεις των συμμετεχόντων σε μια σειρά συγκεκριμένων ερωτήσεων, που πρέπει να απαντηθούν με επίκεντρο την «εμπειρία» που αποκομίζει ο πελάτης, κι όχι κάποια ποσοτικά στοιχεία επιδόσεων. Πρόκειται για ένα ουσιώδες και μοναδικό στοιχείο της όλης διαδικασίας. Τα βραβεία αναγνωρίζουν τους απόλυτα κορυφαίους στον κλάδο, κατόπιν περαιτέρω αξιολόγησης από μια ανεξάρτητη, έγκυρη και αδιάβλητη ομάδα κριτών, ώστε να αντικατοπτρίζουν πραγματικά την έννοια της “αριστείας” στο χώρο της διαχείρισης επενδύσεων.”

Για την Profile Software κάθε διάκριση των λύσεων της ενισχύει την επένδυσή στην ανάπτυξη της λειτουργικότητας των ώστε να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις διεθνείς και τοπικές απαιτήσεις για να προσφέρουν ανταγωνιστική εμπειρία χρήστη.

Η απονομή των Swiss WealthBriefing Awards θα πραγματοποιηθεί στις 8 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο President Wilson, της Γενεύης.

< Επιστροφή στα Δελτία Τύπου