Επικοινωνία

< Επιστροφή στα Δελτία Τύπου

Η Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης χρηματοοικονομικού λογισμικού, ανακοινώνει την επιτυχημένη υλοποίηση του Acumen, της αυτόνομης λύσης Treasury της Login SA, μέλους του ομίλου Profile, στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό Municipality Finance / Kuntarahoitus (“MuniFin”), με έδρα το Ελσίνκι, Φιλανδίας, για την αποτελεσματική διαχείριση και αυτοματοποίηση των λειτουργιών του.

Με ισολογισμό της τάξεως των 34δισ. Ευρώ, ο Municipality Finance / Kuntarahoitus (“MuniFin”) είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος πιστωτικός οργανισμός στη Φινλανδία και ο μοναδικός χρηματοδότης που δίνει έμφαση στη χρηματοδότηση και διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου του δημοσίου τομέα (Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών, για στεγαστική κάλυψη. Κύρια δραστηριότητα του MuniFin αποτελεί η έκδοση ομολόγων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές με το χαμηλότερο κόστος, διαθέτοντας αξιολόγηση AA+. Κατόπιν, ανταλλάσσει τα ομόλογα με διεθνείς τράπεζες για την αντιστάθμιση του κινδύνου και προσφέρει δάνεια με χαμηλό επιτόκιο σε δήμους της Φιλανδίας για την υλοποίηση διάφορων τοπικών και περιφερειακών έργων.

Tα τελευταία 20 χρόνια, ο MuniFin αναπτύχθηκε σημαντικά εκδίδοντας μεγάλο αριθμό ομολόγων ετησίως και προσφέροντας στους πελάτες του απλές και κατανοητές λύσεις χρηματοδότησης, που ανταποκρίνονται επαρκώς στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Ο οργανισμός MuniFin αξιοποιεί επιτυχώς το Acumen για την ολοκληρωμένη διαχείριση των εργασιών αποτύπωσης συναλλαγών, τιμολόγησης, middle-office, reporting, διαχείρισης collaterals, back-office, καθώς και των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου. Το Acumenείναι ένα ευέλικτο ανοικτό σύστημα, με διασυνδέσεις τελευταίας τεχνολογίας, το οποίο μπορεί να διασυνδεθεί με πολυάριθμα συστήματα και πλατφόρμες για την εισαγωγή τιμών σε πραγματικό χρόνο.

Όσον αφορά στη λειτουργικότητα, η λύση υποστηρίζει όλο το φάσμα των χρηματοοικονομικών προϊόντων, περιλαμβάνοντας πολλαπλούς τύπους χρεογράφων, (από plain vanilla μέχρι και πιο σύνθετους τύπους συνδεδεμένους με τιμάριθμο, συναλλαγματικές ισοτιμίες, μετοχές, δείκτες, κ.λπ.), επιτόκια και ανταλλαγές, (swaps) συναλλάγματος, που ταιριάζουν απόλυτα με την αντίστοιχη έκδοση ομολόγων, δομημένα δάνεια, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώματα προαίρεσης, προϊόντα χρηματαγοράς και συναλλαγές FX.

O κ. Esa Kallio, Αναπληρωτής Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής των Capital Markets του MuniFin δήλωσε σχετικά: "Χάρη στην ευελιξία του Acumen και της έγκαιρης υποστήριξης της ομάδας της Login, ο MuniFin μπορεί πλέον να προσαρμόζεται άμεσα στις νέες απαιτήσεις της αγοράς. Ο οργανισμός είναι σε θέση να προσφέρει ανταγωνιστικές υπηρεσίες στους πελάτες του, καθώς και να προτείνει πολύπλοκες επιλογές που τυχόν απαιτούνται”.

Η Login SA μαζί με την Profile Software συνεργάζονται με τον MuniFin, στην υλοποίηση διασυνδέσεων με το νέο back-office σύστημα. Οι διασυνδέσεις αυτές έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μεγιστοποιούν τη διαδικασία Straight Through Processing. Από το σύστημα εξάγονται στατικά δεδομένα, τιμές, συναλλαγές και αποτιμήσεις. Η ομάδα της Login συνεργάζεται με τον πελάτη για την επιτυχή και αποτελεσματική ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού έργου.

Η Profile Software σε συνεργασία με τη Login SA, επενδύουν συνεχώς στην ανάπτυξη προηγμένων και αξιόπιστων treasury λύσεων, οι οποίες εξασφαλίζουν άρτια λειτουργικότητα και διαφάνεια, ενώ παράλληλα επιτυγχάνουν αύξηση εσόδων και μείωση κόστους, τόσο για τις τράπεζες όσο και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.

< Επιστροφή στα Δελτία Τύπου

Εγγραφή στο eNewsletter μας

Ενημερωθείτε για τα νέα της Profile Software, τις εξελίξεις
του κλάδου και πολλά άλλα

Τα πεδία με Αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε τα νέα της εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Ασφάλειας Δεδομένων.
Επικοινωνία