Επικοινωνία

< Επιστροφή στα Δελτία Τύπου

Η Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης χρηματοοικονομικού λογισμικού, ολοκλήρωσε την επιτυχημένη υλοποίηση της λύσης RiskAvert για προηγμένο υπολογισμό κεφαλαιακής επάρκειας και κανονιστικών αναφορών σε μεγάλο τραπεζικό όμιλο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η τράπεζα διαθέτει παρουσία σε 7 χώρες της Ευρώπης και περισσότερους από 15.000 εργαζομένους.

Η τράπεζα επέλεξε το RiskAvert λόγω της προηγμένης του ικανότητας για ολοκληρωμένη μέτρηση, διαχείριση και παραγωγή εποπτικών αναφορών Πιστωτικού Κινδύνου. Βασισμένο σε τεχνολογίες αιχμής, το RiskAvert διασφαλίζει την άνετη διασύνδεση με τα πηγαία δεδομένα του χρηματοπιστωτικού οργανισμού, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα εμπλουτισμού τους, παραμένοντας επεκτάσιμο και προσφέροντας μία μοναδική εμπειρία χρήστη.

Η λύση ανταποκρίνεται πλήρως στις αυξανόμενες ανάγκες της τράπεζας για έγκαιρη και ακριβή παραγωγή των κανονιστικών αναφορών, με πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες, παρέχοντας ταυτόχρονα σημαντική πληροφόρηση για τη διαχείριση κινδύνων του οργανισμού. Η προηγμένη λειτουργικότητα του RiskAvert, όσον αφορά στη μέτρηση της κεφαλαιακής επάρκειας, συμπεριλαμβάνει υπολογισμό και παραγωγή αναφορών κεφαλαιακής επάρκειας για όλες τις προσεγγίσεις. Παράλληλα, η ιδιαίτερα αποτελεσματική και παραμετροποιήσιμη λειτουργία κατανομής των εξασφαλίσεων, επιτυγχάνει τη βέλτιστη χρήση τους με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων.

Επιπλέον, το RiskAvert υποστηρίζει διαδικασίες εποπτικής αξιολόγησης και πολύ-επίπεδες what-if αναλύσεις, εφαρμόζοντας sensitivity shocks και αναλύσεις σεναρίων μέσω idiosyncratic, systemic και συνδυαστικών προσεγγίσεων, στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου stress testing, ενώ παρέχει εκτεταμένες δυνατότητες για υπολογισμό κινδύνου Συγκέντρωσης και παραγωγή σχετικών αναφορών. Τα εργαλεία αναλυτικής διαχείρισης της πληροφορίας και διανομής των αναφορών, που ενσωματώνονται στο σύστημα, επιτρέπουν την ανάκτηση αναλυτικής ή συγκεντρωτικής πληροφόρησης από τους χρήστες, μέσω μεγάλου εύρους διαθέσιμων αναφορών, προσφέροντάς τους ταυτόχρονα την κατάλληλη πρόσβαση για τη δημιουργία τακτικών και έκτακτων MIS αναφορών.

Η λύση ενσωματώνει το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας EU-CRD, καθώς και όλες τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τα σύμφωνα της Βασιλείας. Όλες οι επιλογές, που καθορίζουν τους υπολογισμούς, μπορούν να οριστούν από το χρήστη με καταγραφή των αλλαγών των κανονιστικών παραμέτρων. Το RiskAvert έχει αναπτυχθεί βασισμένο στην πολυετή εμπειρία της ομάδας της Profile σε υλοποίηση παρόμοιων έργων σε αρκετές διεθνείς τράπεζες, ενώ διαθέτει ανοιχτή αρχιτεκτονική και δυναμικό μηχανισμό για κανονιστικές και Risk MIS αναφορές

< Επιστροφή στα Δελτία Τύπου

Εγγραφή στο eNewsletter μας

Ενημερωθείτε για τα νέα της Profile Software, τις εξελίξεις
του κλάδου και πολλά άλλα

Τα πεδία με Αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε τα νέα της εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Ασφάλειας Δεδομένων.
Επικοινωνία