Επικοινωνία

< Επιστροφή στα Δελτία Τύπου

> Η Profile Software παρουσιάζει τη λύση RiskAvert, για διαχείριση κεφαλαιακής επάρκειας και κανονιστικών αναφορών, στο πλέον ανταγωνιστικό πλαίσιο

Η Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης χρηματοοικονομικού λογισμικού, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση συστημάτων διαχείρισης κινδύνου στην Ευρώπη, ανακοινώνει την παρουσίαση του RiskAvert της νέας λύσης για προηγμένο υπολογισμό κεφαλαιακής επάρκειας και κανονιστικών αναφορών.

Το RiskAvert είναι μια ολοκληρωμένη λύση για την εφαρμογή των συμφώνων της Βασιλείας II/III από τα ιδρύματα του χρηματοπιστωτικού τομέα, που καλύπτει τον υπολογισμό των σταθμισμένων βάσει κινδύνου ανοιγμάτων, την ενδο-ομιλική ενοποίηση και την παραγωγή εποπτικών αναφορών για Πιστωτικό και Λειτουργικό κίνδυνο καθώς και για κίνδυνο Αγοράς. Βασισμένη σε τελευταίες τεχνολογίες, η πλατφόρμα εξασφαλίζει άνετη και ολοκληρωμένη διασύνδεση των δεδομένων των χρηματοπιστωτικών οργανισμών από τα πηγαία συστήματα, με δυνατότητα εμπλουτισμού τους και επεκτασιμότητα μέσω μιας μοναδικής εμπειρίας χρήστη.

Η λύση είναι σχεδιασμένη ώστε να παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω της έγκαιρης και με ακρίβεια παραγωγής κανονιστικών αναφορών, με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, παρέχοντας ταυτόχρονα σημαντική πληροφόρηση για τη διαχείριση κινδύνων του οργανισμού. Η ανεπτυγμένη λειτουργικότητα για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, προσφέρει υπολογισμό και παραγωγή αναφορών κεφαλαιακής επάρκειας για όλες τις προσεγγίσεις, επιτρέποντας στην τράπεζα να εξελιχθεί ομαλά από την Τυποποιημένη (Standardised) στην Αναλυτική (IRB) προσέγγιση. Παράλληλα, η ιδιαίτερα αποτελεσματική και παραμετροποιήσιμη λειτουργία κατανομής των εξασφαλίσεων, επιτυγχάνει τη βελτιστοποίηση στη χρήση τους με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων.

Επιπλέον, το RiskAvert υποστηρίζει διαδικασίες εποπτικής αξιολόγησης και πολύ-επίπεδες what-if αναλύσεις, εφαρμόζοντας sensitivity shocks και αναλύσεις σεναρίων μέσω idiosyncratic, systemic και συνδυαστικών προσεγγίσεων, στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου stress testing και των εκτεταμένων μετρήσεων υπολογισμού κινδύνου και αναφορών. Τα εργαλεία διαχείρισης της πληροφορίας που διαθέτει το σύστημα επιτρέπουν την παραγωγή μεγάλου εύρους αναφορών για τον κίνδυνο συγκέντρωσης και καλύπτουν πληθώρα απαιτήσεων για τη δημιουργία τακτικών και έκτακτων MIS αναφορών.

Η λύση ενσωματώνει το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας EU-CRD καθώς και όλες τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τα σύμφωνα της Βασιλείας. Όλες οι επιλογές που καθορίζουν τους υπολογισμούς μπορούν να οριστούν από τον χρήστη, με καταγραφή των αλλαγών των κανονιστικών παραμέτρων. Το σύστημα διαθέτει εύρος επιλογών σε τοπικό επίπεδο (national discretion) συμπεριλαμβανομένων και των προτύπων κανονιστικών αναφορών για την εκτέλεση συγκεκριμένων δικαιοδοσιών. Επιπλέον, ειδικά εργαλεία στη λύση επιτρέπουν τη διαχείριση και δυνατότητα για εγκεκριμένες και εξουσιοδοτημένες αλλαγές στα δεδομένα κινδύνου και στις αναφορές κανονιστικής συμμόρφωσης. 

Το RiskAvert έχει αναπτυχθεί βασισμένο στην πολυετή εμπειρία της ομάδας της Profile σε υλοποίηση παρόμοιων έργων σε αρκετές διεθνείς τράπεζες, ενώ διαθέτει ανοιχτή αρχιτεκτονική και δυναμική μηχανή για κανονιστικές και Risk MIS αναφορές.

< Επιστροφή στα Δελτία Τύπου

Εγγραφή στο eNewsletter μας

Ενημερωθείτε για τα νέα της Profile Software, τις εξελίξεις
του κλάδου και πολλά άλλα

Τα πεδία με Αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε τα νέα της εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Ασφάλειας Δεδομένων.
Επικοινωνία