Επικοινωνία

< Επιστροφή στα Δελτία Τύπου

Η Profile Software, κορυφαία εταιρεία ανάπτυξης χρηματοοικονομικού λογισμικού, παρουσιάζει τη νέα έκδοση του Axia, του προηγμένου συστήματος διαχείρισης επενδύσεων και εργασιών family office σε web-based περιβάλλον. Η νέα λειτουργικότητα περιλαμβάνει εύρος νέων δυνατοτήτων καλύπτοντας ολοκληρωμένα μια σειρά από πρόσθετα επενδυτικά προϊόντα, τύπους συναλλαγών, αναλύσεις διασυνδέσεις και χρηστικά χαρακτηριστικά του συστήματος, υποστηρίζοντας επιτυχώς τη βελτιστοποίηση των εργασιών.

Το Axia, εκτός από την προηγμένη λειτουργικότητα αναφορικά με τη διαχείριση σχέσεων πελατών, χαρτοφυλακίου ως προς βασικούς τύπους επενδυτικών προϊόντων όπως ομόλογα, μετοχές, καταθέσεις κ.ά., προσφέρει επιπρόσθετη λειτουργικότητα εναλλακτικών επενδυτικών προϊόντων που αφορούν στα private equity funds και ακίνητα (real estate properties), με τρόπο που τα συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται τυπικά από Family Offices. Συγκεκριμένα, το private equity funds περιλαμβάνει εξειδικευμένα στατικά δεδομένα (static data), διαχείριση δεσμεύσεων (commitments) και εκτέλεση ειδικών συναλλαγών όπως capital calls και distributions. Επιπλέον, προσφέρει την απαιτούμενη διαδικασία αποτίμησης και σημαντικό εύρος συγκεκριμένων ratios όπως TVPI, DVPI, RVPI και PIC, ενώ επιτρέπει μέτρηση απόδοσης χρησιμοποιώντας IRR. Επίσης, τα επενδυτικά προϊόντα του real estate properties προσφέρουν εξειδικευμένα στατικά δεδομένα και τύπους συναλλαγών για ολοκληρωμένη παρακολούθηση των εργασιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Axia διαθέτει πλέον μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική λειτουργικότητα μέτρησης κινδύνου μέσω του νέου module «Risk Metrics» για προηγμένη διαχείριση χαρτοφυλακίου. Το συγκεκριμένο module παρέχει ολοκληρωμένη εικόνα και πολλαπλά analytics αναφορικά με τα absolute risk, relative risk, downside risk, και risk-adjusted return.

Επιπρόσθετα, στη νέα έκδοση του Axia υποστηρίζονται πλήρως οι συναλλαγές πληρωμών μέσω Τραπεζών (outgoing funds transfers), με ροή εργασιών (workflows) για εσωτερικές εγκρίσεις και αυτόματη παραγωγή εντύπων των σχετικών οδηγιών προς τις Τράπεζες (Bank instruction forms). Επίσης, παρέχει πλήρη διευθέτηση εισερχομένων συναλλαγών (incoming funds transfers). Η συγκεκριμένη λειτουργικότητα προσφέρει μια εξελιγμένη και εμπλουτισμένη έκδοση στις δυνατότητες που καλύπτει το σύστημα για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση και διαχείριση των συναλλαγών πληρωμών όπως απαιτούνται από τις εταιρείες του χώρου.

Ακόμη, έχουν προστεθεί νέα interfaces με διεθνείς Custodian Banks, τα οποία επιτρέπουν διαχείριση συναλλαγών και ανοικτών θέσεων με σκοπό τη συμφωνία (reconciliation), εξοικονομώντας σημαντικό χρόνο και κόστος, ενώ παράλληλα αυτοματοποιούν τις σχετικές εργασίες. Τα interfaces υλοποιούνται είτε με τη μορφή Bank-proprietary αρχείων είτε σε μορφή αρχείων SWIFT-based μηνυμάτων, χρησιμοποιώντας την εύκολα προσαρμόσιμη και αξιόπιστη υποδομή διασύνδεσης του Axia.

Οι έτοιμες προς χρήση λύσεις του Axia για Wealth Management εταιρείες και Family Offices περιλαμβάνουν, ενσωματωμένες αναφορές που σε συνδυασμό με ένα εύχρηστο “getting-started” οδηγό, setup wizards καθώς και online context-sensitive help, προσφέρουν εύκολη εγκατάσταση, και αρχική μετάπτωση δεδομένων. 

Η νέα και εμπλουτισμένη λειτουργικότητα του Axia προσφέρει στους χρήστες όλη την εξειδικευμένη υποστήριξη που χρειάζονται για την αποτελεσματική εκτέλεση των εργασιών τους εξασφαλίζοντας αυτοματοποίηση, περισσότερες διασυνδέσεις και δυνατότητες συνεργασίας με τράπεζες, ενώ παρέχει μία βελτιστοποιημένη διαδικασία εγκατάστασης

< Επιστροφή στα Δελτία Τύπου

Εγγραφή στο eNewsletter μας

Ενημερωθείτε για τα νέα της Profile Software, τις εξελίξεις
του κλάδου και πολλά άλλα

Τα πεδία με Αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε τα νέα της εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Ασφάλειας Δεδομένων.
Επικοινωνία