Επικοινωνία

< Επιστροφή στα Δελτία Τύπου

Η PROFILE, διεθνής εταιρεία χρηματοοικονομικού λογισμικού, χορηγεί το 11ο συνέδριο Middle East Insurance Forum συμμετέχοντας ως Associate Partner (InsureTech @ MEIF 2015), που θα διεξαχθεί στο Gulf Hotel, του Μπαχρέιν στις 3 και 4 Φεβρουαρίου, παρουσιάζοντας τη λύση IMSplus Insurance Investment Management για τον ασφαλιστικό τομέα.

Το 11ο Middle East Insurance Forum πραγματοποιείται υπό την επίσημη αιγίδα της Κεντρικής Τράπεζας του Μπαχρέιν και υποστηρίζει την ανάπτυξη, την αριστεία και την καινοτομία των φορέων που δραστηριοποιούνται στον ασφαλιστικό κλάδο.

Στο συνέδριο αναμένεται να παραβρεθούν περισσότεροι από 500 επαγγελματίες που αντιπροσωπεύουν πάνω από 200 κορυφαίους παγκόσμιους οργανισμούς, καθώς και 50 διεθνείς ομιλητές και thought leaders, οι οποίοι θα χαρτογραφήσουν ένα νέο πλάνο για την περαιτέρω ανάπτυξη του ασφαλιστικού τομέα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου η PROFILE θα παρουσιάσει τη λύση «IMSplus Insurance Investment Management», που περιλαμβάνει μια σειρά από νέα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά, παρέχοντας στους διαχειριστές κεφαλαίων πιο πλούσια λειτουργικότητα στην διαχείριση των επενδύσεων τους, καθώς και στην παρακολούθηση των εξωτερικών συνεργατών διαχείρισης κεφαλαίων.

Η αρθρωτή αρχιτεκτονική της λύσης και οι πολλαπλές δυνατότητες παραμετροποίησης βελτιστοποιούν τις εργασίες διαχείρισης επενδύσεων της ασφαλιστικής εταιρείας, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται η αυτόματη δημιουργία των λογιστικών εγγραφών για τις επενδύσεις και η ενημέρωση του λογιστικού συστήματος της ασφαλιστικής εταιρείας.

Το IMSplus υποστηρίζει την αποτίμηση και πολυδιάστατη ανάλυση όλων των επενδυτικών προϊόντων και περιουσιακών στοιχείων (π.χ. Equities, Funds, Bonds, Private Equities, Real Estate κλπ.), τη μέτρηση της απόδοσής τους καθώς και τη διαχείριση των διαθεσίμων. Ο ενσωματωμένος report generator επιτρέπει την εύκολη δημιουργία ειδικών αναφορών, ενώ παρέχει σημαντικό πλήθος πρότυπων αναφορών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των ασφαλιστικών εταιρειών. Ταυτόχρονα, το IMSplus περιλαμβάνει εξειδικευμένα εργαλεία που εξασφαλίζουν διεξοδική ανάλυση και διαχείριση του κινδύνου, καθώς και πλήρη κανονιστική συμμόρφωση.

Το IMSplus έχει ήδη μια σειρά από επιτυχείς εγκαταστάσεις σε ασφαλιστικές εταιρείες στην περιοχή και διεθνώς,  ενώ η εταιρεία έχει προταθεί ως «Technology Firm» από τον θεσμό ΜΕΝΑ Insurance awards, λόγω της ευελιξίας και ανταγωνιστικότητας που προσφέρει το σύστημα στις ασφαλιστικές εταιρείες.

Σημειώνεται ότι η PROFILE ενισχύει περαιτέρω την τοπική παρουσία της, με νέα στελέχη, προκειμένου να υποστηρίξει τις ενέργειες προώθησης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Ασίας, καθώς και την εξασφάλιση  νέων συνεργασιών σε συγκεκριμένες χώρες.

Η στελέχωση του γραφείου του Ντουμπάι με εξειδικευμένο προσωπικό και οι νέες συμμαχίες με τοπικές IT εταιρείες, επιτρέπουν στην PROFILE να υποστηρίζει αποτελεσματικά το πλήρες φάσμα των λύσεων της για τον τραπεζικό και επενδυτικό τομέα,  ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες των συγκεκριμένων αγορών.

< Επιστροφή στα Δελτία Τύπου

Εγγραφή στο eNewsletter μας

Ενημερωθείτε για τα νέα της Profile Software, τις εξελίξεις
του κλάδου και πολλά άλλα

Τα πεδία με Αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε τα νέα της εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Ασφάλειας Δεδομένων.
Επικοινωνία