25.11.2022

Οι ευκαιρίες σε Σκανδιναβία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Μέση Ανατολή, Αφρική και οι νέες ψηφιακές λύσεις για τράπεζες και επενδυτικές εταιρείες – Η συνέντευξη του CEO της εισηγμένης στο newmoney

Ο πιο διεθνοποιημένος ίσως ελληνικός όμιλος πληροφορικής, η Profile Software, «δρέπει δάφνες» από τις επιχειρηματικές κινήσεις και επενδύσεις των προηγούμενων ετών -και μηνών- ακολουθώντας τη δυναμική του ταχέως αναπτυσσόμενου κλάδου με τα αποτελέσματά της μέσα στο 2022.

Παράλληλα, παρά το γεγονός ότι η εισηγμένη διατηρεί δραστηριότητες ήδη σε 45 χώρες, η διείσδυσή της σε νέες διεθνείς αγορές και η διαρκής επέκτασή της στο εξωτερικό αποτελούν από τους βασικούς της στόχους.

Κάτι το οποίο επιβεβαιώνει όχι μόνο την υψηλή ζήτηση σε προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής, αλλά και την ικανότητα των Ελλήνων experts της τεχνολογίας να εξάγουν την τεχνογνωσία τους.

Διαβάστε το άρθρο