07.08.2015

Η βρετανική εταιρεία Elevate Capital Ltd, επέλεξε τη λύση FMS.next P2P Lending solution της Profile Software για την ολοκληρωμένη διαχείριση των εργασιών της, προκειμένου να καλύψει τις δραστηριότητες real estate crowdfunding στο online marketplace που διαθέτει.

Η FMS.next P2P Lending αποτελεί μια διεθνώς αναγνωρισμένη λύση για τη διαχείριση crowdfunding εργασιών και αποτελεί μέρος της πλατφόρμας του FMS.next Universal Banking. Η εφαρμογή καλύπτει ολοκληρωμένα τις απαιτήσεις των εταιρειών στον τομέα του alternative finance. Ο μοναδικός συνδυασμός των τραπεζικών λειτουργιών καθώς και λειτουργιών διαχείρισης επενδύσεων έχει αναπτυχθεί με βάση την εμπειρία της εταιρείας στο χώρο και προσφέρει ιδιαίτερα ανταγωνιστική λειτουργικότητα.

Η Elevate Capital είναι μια ανερχόμενη εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες real estate financing μέσω της Peer-to-Peer lending πλατφόρμας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες που δημιουργούνται με την νέα «ηλεκτρονική τράπεζα», η Elevate αναζήτησε λύση για τη διαχείριση των online υπηρεσιών χρηματοδότησης και επενδύσεων μέσα σε ένα ασφαλές και πελατοκεντρικό περιβάλλον λειτουργίας, επιθυμώντας επιπλέον την υλοποίηση της εντός σύντομου χρονικού διαστήματος. Κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού, η Elevate επέλεξε τη λύση της Profile Software, FMS.next P2P Lending, λόγω της ολοκληρωμένης προσέγγισης και πλούσιας λειτουργικότητας που διαθέτει, προσφέροντας πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων του χώρου, καθώς και της έμπειρης ομάδας έργου.

Συγκεκριμένα, με τη λύση FMS.next P2P Lending προσφέρεται προσωποποιημένη εξυπηρέτηση πελατών σε ένα απόλυτα προσαρμόσιμο περιβάλλον λειτουργίας, τόσο για τον επενδυτή όσο και για τον δανειολήπτη που επισκέπτεται το site, με εύρος προηγμένων εργαλείων για την διαχείριση επενδύσεων και χρηματοδοτήσεων. H λύση διαθέτει δυναμική μηχανή διαχείρισης της τραπεζικής ροής εργασιών, ώστε να καλύψει τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων και της πιστοληπτικής ικανότητας, πλήρη αυτοματοποίηση των δανειακών διαδικασιών, της διαχείρισης κινδύνου καθώς επίσης και ευέλικτες λειτουργίες με λεπτομερή ανάλυση της απόδοσης των επενδύσεων. Επιπλέον, προσφέρει πλήρη συμμόρφωση σε εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές ενώ παράλληλα επιτρέπει αύξηση της παραγωγικότητας, αξιοποιώντας την STP λειτουργικότητα.

Με την επιλογή της πλατφόρμας FMS.next, η Elevate απολαμβάνει οικονομίες κλίμακος λόγω της ανοιχτής και σύγχρονης αρχιτεκτονικής της. Η δυνατότητα online διασύνδεσης με τρίτα συστήματα μειώνει σημαντικά το λειτουργικό κόστος μεταφοράς δεδομένων και ελέγχου. Παράλληλα, η λύση μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί σε μελλοντικές απαιτήσεις καθώς η εταιρεία θα διευρύνει τις δραστηριότητες της.