10.09.2004

Με τη συμφωνία αυτή, που εντάσσεται πλήρως στο επιχειρηματικό της σχέδιο για επέκταση και ενίσχυση των εργασιών της, η PROFILE ενισχύει περαιτέρω την κυρίαρχη θέση της στο χώρο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, αποκτώντας πλέον αδιαφιλονίκητα την πρώτη θέση στη χώρα μας και στη μετάδοση χρηματιστηριακών πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο (real time).

Τα αποτελέσματα της θα προσφέρουν στην PROFILE σημαντικές συνέργιες και οικονομίες κλίμακας, ισχυρότατο μερίδιο στην ελληνική αγορά, και σαφή πλεονεκτήματα για επέκταση σε άλλες γειτονικές χώρες.

Η GLOBALSOFT κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στο χώρο της μετάδοσης χρηματιστηριακών πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο μέσω του προγράμματος MONOPOLY, κυρίως με τηλεοπτικό και δορυφορικό σήμα, σε Τράπεζες, ΑΧΕΠΕΥ, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΛΔΕ κλπ αλλά και σε εταιρίες και ιδιώτες που παρακολουθούν τη χρηματιστηριακή αγορά.

Η GLOBALSOFT πραγματοποίησε κύκλο εργασιών την περίοδο 01/07/2003-30/06/2004 € 1,45 εκατομμυρίων με κέρδη προ φόρων € 120 χιλιάδες περίπου.

Η PROFILE που διαθέτει ήδη παρουσία στον ίδιο χώρο τόσο με υπηρεσίες δεδομένων του χρηματιστηρίου (real time) μέσω του διαδικτύου, όσο και με παροχή λογισμικού επεξεργασίας τους, με την εξαγορά αυτή μπορεί πλέον να προσφέρει υπηρεσίες και δεδομένα με τηλεοπτικό και δορυφορικό σήμα.

Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, που τελεί υπό την αίρεση της λήψης των σχετικών αδειών και εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές, η PROFILE προτίθεται να ενισχύσει την δραστηριότητα της GLOBALSOFT με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που προέρχονται από την υπάρχουσα δραστηριότητα της πρώτης στον τομέα των δεδομένων αγοράς και υπηρεσιών λογισμικού ανάλυσης (Market Data & Analytics). Οι ιδρυτές και τα στελέχη της GLOBALSOFT έχουν δεσμευτεί να παραμείνουν στην εταιρία και μάλιστα με ενισχυμένες αρμοδιότητες.