25.09.2023

Η PROFILE Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική εταιρεία Πληροφορικής ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι η ανάρτηση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1/1 – 30/06/2023 στις  ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.profilesw.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) θα γίνει την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023, πριν το άνοιγμα της Συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.