13.07.2021

«Η Εταιρεία «PROFILE AEBE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»,  σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014/ΕΕ και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε η συνεργασία της με τον κ. Κωσταντίνο Κοντοχριστόπουλο που αποχωρεί από τα καθήκοντα του ως Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας”.