02.04.2021

Η Εταιρεία «PROFILE AEBE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» γνωστοποιεί, στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα άρθρα 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του ΧΑ, ότι καθήκοντα Διευθυντού Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας και του Ομίλου αναλαμβάνει ο κ. Κωσταντίνος Κοντοχριστόπουλος.