Επικοινωνία

Βασικά Χαρακτηριστικά 

Πλούσιο dashboard με πολλαπλές δυνατότητες τόσο για τους διαχειριστές /χρήστες όσο και για τους πελάτες

Δυνατότητα παρακολούθησης χαρτοφυλακίων με drill-down: holdings, performance, transactions

Πλήρης ανάλυση χαρτοφυλακίων και συγκρίσεις με διάφορα μοντέλα χαρτοφυλακίων

Ποικιλία advisory εργαλείων που διευκολύνουν και ενδυναμώνουν τη σχέση της εταιρείας με τους πελάτες

Online συναλλαγές και πλήρης δυνατότητα διαχείρισης orders

Διανομή και διαχείριση εγγράφων πελατών

Online και offline notifications και alerts προς τους χρήστες

Vendor-independent; third party integration

Εύκολο στη χρήση και κομψό interface

Δυνατότητα αξιοποίησης ιδίου λογοτύπου (white-label) για την προώθηση συγκεκριμένων εμπορικών υπηρεσιών προς τους πελάτες

Εφαρμογή πρότυπων υψηλής ασφάλειας για web και mobile (μεταξύ άλλων, το geo-fencing και lock-on-shake) διασφαλίζοντας τα προσωπικά δεδομένα και την πληροφορία μόνο στη κινητή συσκευή

Οφέλη

Μοναδική εξυπηρέτηση πελατών από οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται (web/mobile)

Ασφαλή πρόσβαση που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε απαιτήσεις της αγοράς

Βελτίωση της παραγωγικότητας και του client-facing time

Ελάχιστος χρόνος υλοποίησης

Μειωμένο κόστος στην παροχή mobile services

Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση, προσφέροντας στους RMs και στους πελάτες εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία

Ικανοποίηση νέας γενιάς πελατών

Λύσεις

Γιατί να επιλέξετε το Mobius Wealth;

Ready-to-use: Ενσωματώνεται με το υπάρχον σύστημα Wealth Management

White-labelled: χρήση ιδίου λογοτύπου

Ευέλικτη τιμολογιακή πολιτική: Εξοικονόμηση πόρων