Επικοινωνία

Σύνοψη

Η λύση Islamic Banking προσφέρει ολοκληρωμένη κάλυψη των προϊόντων και διαδικασιών της Ισλαμικής Τραπεζικής σε πλήρη συμμόρφωση με τους νόμους της Shari'a. Το σύστημα επιτρέπει την παραμετροποίηση και την ειδική διαχείριση ισλαμικών προϊόντων σύμφωνα με τους κανόνες και τα πρότυπα που απαιτούνται.

Η λύση Islamic Banking διαθέτει πλούσια λειτουργικότητα, παρέχοντας ευελιξία και αποτελεσματικότητα σε όλες τις διαδικασίες. Τα επίπεδα αυτοματισμού που υποστηρίζονται μειώνουν το κόστος λειτουργίας, μεγιστοποιώντας την παραγωγικότητα των χρηστών και δίνοντας έμφαση σε πιο ουσιαστικές εργασίες.

Βασικά Χαρακτηριστικά    

Πλήρης υποστήριξη των ισλαμικών προϊόντων Murabaha, Mudharaba, Musharakah, Ijarah, Istisna και Salam. Η Τράπεζα μπορεί να δημιουργήσει παραλλαγές των παραπάνω προϊόντων με τη χρήση απλών παραμέτρων που είναι διαθέσιμες στους χρήστες

Υποστηρίζει τον πλήρη κύκλο εργασιών από το ταμείο έως το Back Office και τον εποπτικό έλεγχο

Πλήρης διαχείριση του κύκλου ζωής των προϊόντων, από την απλή προσφορά έως το write-off. Διαφορετικές ροές εργασιών μπορούν να οριστούν για διαφορετικά προϊόντα σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής τους, για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την πολιτική της Τράπεζας

Δημιουργία πολλαπλών τιμολογιακών πολιτικών συμπεριλαμβανομένων σταθερού ποσοστού κέρδους, επιτόκια αναφοράς, unit purchase, διανομή των κερδών και επιμερισμό της απώλειας

Διαχείριση κινδύνου σε πραγματικό χρόνο που επιτρέπει την ταχεία on-the-spot αξιολόγηση των ρίσκων

Προηγμένη διαχείριση καταθέσεων, που καλύπτει restricted και unrestricted investments, καταθέσεις Wadiah, προθεσμιακές καταθέσεις, τρεχούμενους λογαριασμούς και άλλα

Προηγμένες δυνατότητες διανομής κερδών, μέσω απεριόριστου αριθμού investment pools όπως ορίζονται από την Τράπεζα, για ακριβή και διαφανή διαδικασία διανομής

Ολοκληρωμένη πλατφόρμα ταμειακών εργασιών, που καλύπτει όλες τις δραστηριότητες των υποκαταστημάτων μέσα από ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο περιβάλλον

Πλήρης υποστήριξη της Αραβικής γλώσσας και απεικόνιση από δεξιά προς αριστερά

Οφέλη

Πλήρης συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις

Ενιαίο σύστημα για ολοκληρωμένη κάλυψη των απαιτήσεων της τράπεζας

Βελτιωμένη επικοινωνία με τους πελάτες λόγω των δυναμικών KYC και CRM εργαλείων

Μεγαλύτερη αποδοτικότητα λόγω της ευκολίας χρήσης

Αποδοτική διασύνδεση με τρίτα συστήματα

Λειτουργία και ως πλήρες σύστημα Ισλαμικής Τραπεζικής αλλά και ως "Islamic window" σε συμβατικές τράπεζες

 Γιατί να επιλέξετε τη λύση Islamic Banking της Profile Software; 

Η λύση Islamic Banking  διαθέτει πλήρη λειτουργικότητα και κορυφαία αρχιτεκτονική για να επιτύχει ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις αυξανόμενες και συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς. Καλύπτει όλες τις πτυχές μιας ισλαμικής τράπεζας σε μια ενιαία πλατφόρμα προσφέροντας πλήρη συμμόρφωση με τις διεθνές και ισλαμικές κανονιστικές απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένων των IAS και των λογιστικών προτύπων AAOIFI).