Επικοινωνία

Η Μετοχή

Η μετοχή της Profile Software στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Στα γραφήματα μπορείτε να δείτε τα trades ανά ημέρα, ημερήσια και ιστορική αξία καθώς και σύγκριση με την αγορά (Γενικός Δείκτης)

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Profile Software μέχρι σήμερα. Μέσω της "μπάρας πλοήγησης" μπορείτε να δείτε και τους Ισολογισμούς των Θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου.

Μάθετε περισσότερα

Γενικές Συνελεύσεις

Στη συγκεκριμένη σελίδα μπορείτε να πληροφορηθείτε ως προς τις ανακοινώσεις και τις γενικές συνελεύσεις που πραγματοποιούνται από την εταιρεία για τους μετόχους. Παρακαλούμε ακολουθήστε το link για περισσότερες λεπτομέρειες.

 

Μάθετε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση

Περιλαμβάνει τα έγγραφα για την Εταιρική Διακυβέρνηση της Profile Software.

Μάθετε περισσότερα

Ετήσια Ενημερωτικά Δελτία

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε τα ετήσια ενημερωτικά δελτία της εταιρείας μέχρι το 2007 με βάση απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικά Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε τα τελευταία οικονομικά δελτία τύπου της Profile Software καθώς και ανακοινώσεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική επίδοση και τις συναλλαγές του Ομίλου

Μάθετε περισσότερα