Επικοινωνία

Η Μετοχή

Η μετοχή της Profile Software στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Στα γραφήματα μπορείτε να δείτε τα trades ανά ημέρα, ημερήσια και ιστορική αξία καθώς και σύγκριση με την αγορά (Γενικός Δείκτης)

Δείτε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Profile Software μέχρι σήμερα. Μέσω της "μπάρας πλοήγησης" μπορείτε να δείτε και τους Ισολογισμούς των Θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου.

Δείτε περισσότερα

Γενικές Συνελεύσεις

Στη συγκεκριμένη σελίδα μπορείτε να πληροφορηθείτε ως προς τις ανακοινώσεις και τις γενικές συνελεύσεις που πραγματοποιούνται από την εταιρεία για τους μετόχους. Παρακαλούμε ακολουθήστε το link για περισσότερες λεπτομέρειες.

 

Δείτε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση

Περιλαμβάνει τα έγγραφα για την Εταιρική Διακυβέρνηση της Profile Software.

Δείτε περισσότερα

Ετήσια Δελτία & Παρουσιάσεις

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε τις τελευταίες παρουσίασεις στο επενδυτικό κοινό καθώς και τα ετήσια ενημερωτικά δελτία της εταιρείας.

Δείτε περισσότερα

Οικονομικά Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε τα τελευταία οικονομικά δελτία τύπου της Profile Software καθώς και ανακοινώσεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική επίδοση και τις συναλλαγές του Ομίλου

Δείτε περισσότερα