Επικοινωνία

Wealth Management

Οι υπηρεσίες Wealth Management, είτε από Wealth Management εταιρίες, Private Banking οργανισμούς, Independent Wealth Managers (IAMs/IFAs) ή Portfolio Managers, χρειάζεται να παρέχουν μια πελατοκεντρικη προσέγγιση που περιλαμβάνουν διαφάνεια, αποτελεσματική διαχείριση και παρακολούθηση των χαρτοφυλακίων ώστε οι Relationship Managers να εστιάζουν στις ανάγκες των πελατών τους και όχι στα διαδικαστικά. 

Δείτε περισσότερα

Robo Advisory

Οι Robo-advisor υπηρεσίες απολαμβάνουν ολοένα και μεγαλύτερη προτίμηση ως εναλλακτική FinTech υπηρεσία για τον τομέα της διαχείρισης επενδύσεων. Επιτρέπει στις εταιρείες και τράπεζες του κλάδου να απευθυνθούν σε νέες αγορές και επενδυτές ή να προσφέρουν νέες υπηρεσίες. 

Αξιοποιώντας προηγμένη τεχνολογία, η omni-channel λύση Robo-Advisor προσφέρει σύγχρονη και workflow-based λειτουργικότητα για την αποτελεσματική online εκτέλεση όλων των απαραίτητων wealth management εργασιών, τόσο για τους επενδυτές όσο και τις εταιρείες.

Δείτε περισσότερα

IAMs/IFAs

Οι Σύμβουλοι Επενδύσεων ή Independent Wealth Managers (IAMs/IFAs) χρειάζονται λύσεις για να επιτύχουν βέλτιστη ικανοποίηση πελατών και καλύτερη απόδοση των επενδύσεων τους με παράλληλη διατήρηση του χαμηλού κόστους για την επιχείρηση. Η αποτελεσματική ενοποίηση των δεδομένων (data consolidation) και το Compliance συμβάλλουν καθοριστικά στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων. 

Δείτε περισσότερα

Asset Management

Ο σκοπός της διαχείρισης των Assets, ανεξαρτήτως κλάδου, είναι να μειώσει τον κίνδυνο ενώ παράλληλα να προσφέρει αποτελεσματική απόδοση. Οι Asset Managers χρειάζονται εύελικτες λύσεις λογισμικού που μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα στις απαιτήσεις της επιχείρησης και να προσφέρουν εξειδικευμένα εργαλεία για την αποτελεσματική διαχείριση των επενδύσεων. 

Δείτε περισσότερα

Fund Management

Ο κλάδος της διαχείρισης κεφαλαίων έχει υποστεί αρκετές αλλαγές πρόσφατα, συμπεριλαμβανομένων νέων οδηγιών και έντονου ανταγωνισμού. Οι Fund Managers έχουν ανάγκη από εργαλεία για να απλοποιήσουν και να αυτοματοποιήσουν τις παραδοσιακά χρονοβόρες διαδικασίες.

Δείτε περισσότερα

Insurance Investment Management

Οι απαιτήσεις για τη βέλτιστη διαχείριση των επενδύσεων μιας Ασφαλιστικής εταιρείας αυξάνονται συνεχώς δεδομένων των διεθνών κανονισμών και ελέγχων. Οι εταιρείες πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθούν και να αναλύουν τις επενδύσεις τους και η επιλογή της κατάλληλης λύσης λογισμικού συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη της καλύτερης απόδοσης και διαχείρισης ενός risk-balanced χαρτοφυλακίου.

Δείτε περισσότερα

Family Offices

Οι απαιτήσεις που δημιουργούνται από το χρηματοοικονομικό περιβάλλον οδηγούν στην εφαρμογή μιας οικονομικής και άμεσης προσέγγισης ειδικότερα όσον αφορά στις high-net-worth families. Οι Υπεύθυνοι Διαχείρισης Επενδύσεων ή Treasurers σε ενα Family ή Multi Family Office χρειάζονται εξειδικευμένες και προηγμένες λύσεις για την επίτευξη των επιχειρηματικών αναγκών, που μειώνουν τον χρόνο διαχείρισης μικροεργασιών ενώ προσφέρουν αυτοματοποίηση και ευελιξία στη λήψη πιο εμπεριστατωμένων αποφάσεων.

Δείτε περισσότερα

Brokerage

Στον τομέα των Brokerage υπηρεσιών η διατήρηση της κερδοφορίας για την επιχείρηση με παράλληλα την αποτελεσματική διαχείριση των επενδύσεων των πελατών αποτελούν σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας. Η γνώση της αγοράς και η ικανότητα των πωλήσεων δεν αρκούν πάντα. Με τη χρήση μιας αξιόπιστης λύσης που υποστηρίζει και εξασφαλίζει διαχείριση των λειτουργιών με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πελατών, οι εταιρείες επιτυγχάνουν σημαντική βελτίωση των δραστηριοτήτων τους και ενίσχυση του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος. 

Δείτε περισσότερα

Custody

Οι διεθνείς υπηρεσίες Θεματοφυλακής έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια, με αυξημένες απαιτήσεις και κανονισμούς. Η ολοκληρωμένη λύση IMSplus Custody, έχει αναπτυχθεί για να ικανοποιήσει πλήρως τις απαιτήσεις της σύγχρονης Θεματοφυλακής καθώς και τις αυξανόμενες και εξελισσόμενες απαιτήσεις των τοπικών και διεθνών Θεματοφυλάκων.

Δείτε περισσότερα

The award-winning investment management system software by Profile with international implementations and distinction by leading advisory and publishing firms