Επικοινωνία

Σύνοψη

Η λύση Insurance Investment Management παρέχει την πλούσια λειτουργικότητα και την απαιτούμενη ευελιξία για επαγγελματική διαχείριση των financial assets, την παραγωγή λογιστικών εγγραφών με παράλλη συμμόρφωση στις κανονιστικές οδηγίες.  Έχει εξελιχθεί σε προτιμώμενη επιλογή στον κλάδο, με προηγμένη λειτουργικότητα για αυτοματοποίηση διαδικασιών και συμμόρφωση με τις πολιτικές της εταιρείας και το κανονιστικό πλαίσιο κάθε χώρας.

Βασικά Χαρακτηριστικά

 • Παγκόσμια κάλυψη προϊόντων συμπεριλαμβανομένων exchange tradable securities product (equities, fixed income, funds, κλπ.) και non-listed investments (Real Estate, Private Equities, κλπ.)
 • Άμεση ενημέρωση των ταμειακών διαθεσίμων π.χ. coupons, maturities, dividends, κλπ.
 • Ανάλυση πολυδιάστατης απόδοσης με συγκρίσεις benchmark και metrics
 • Αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου αγοράς (VaR) με εργαλεία back και stress testing
 • Ενσωματωμένο εργαλείο για παραγωγή αναφορών με απεριόριστες απεικονίσεις αναφορών
 • Λειτουργίες για revaluation, amortization και provisions 
 • Αυτόματη παραγωγή των λογιστικών εγγραφών σε προκαθορισμένο χρόνο (καθημερινά, εβδομαδιαία κλπ.) σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών λογιστικών προτύπων και IFRS
 • Διασύνδεση με το λογιστικό σύστημα για ενημέρωση των εγγραφών
 • Διασύνδεση με παρόχους δεδομένων καθώς και άλλες διαθέσιμες διασυνδέσεις που μειώνουν τη χειρωνακτική εισαγωγή στοιχείων

Οφέλη

 • Εμπεριστατωμένη ενημέρωση ως προς την αποτίμηση, την απόδοση και τον κίνδυνο των επενδύσεων
 • Λήψη εμπεριστατωμένων αποφάσεων και άρτια γνώση των στρατηγικών για τις επενδύσεις
 • Αυτοματοποίηση των διαδικασιών για εξοικονόμηση χρόνου, αύξηση παραγωγικότητας και εξάλειψη λαθών
 • Εύκολη παρακολούθηση των λειτουργιών που αφορούν στις επενδύσεις και στη μείωση του κινδύνου
 • Παρακολούθηση των εξωτερικών συνεργατών που διαχειρίζονται τις επενδύσεις
 • Αξιόπιστη παραγωγή λογιστικών εγγραφών και ενημέρωσης του κεντρικού συστήματος

Γιατί να επιλέξετε τη λύση Insurance Investment Management της Profile Software;

Η λύση Insurance Investment Management έχει επιλεγεί και χρησιμοποιείται από Διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες λόγω της ευελιξίας, της αξιοπιστίας και το σημαντικότερο, λόγω της αυτοματοποίησης των λογιστικών εγγραφών που σχετίζονται με τις επενδύσεις, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου, κόστους και πόρων για την Ασφαλιστική εταιρεία.

Εγγραφή στο eNewsletter μας

Ενημερωθείτε για τα νέα της Profile Software, τις εξελίξεις
του κλάδου και πολλά άλλα

Τα πεδία με Αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε τα νέα της εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Ασφάλειας Δεδομένων.
Επικοινωνία