Επικοινωνία

Βασικά Χαρακτηριστικά        

                                                                 

Πρόσβαση 24/7 σε αναλύσεις της αποτίμησης των χαρτοφυλακίων καθώς επίσης του ιστορικού του λογαριασμού και της ανάλυσης της απόδοσης

Συνολικός πίνακας και αναλυτικά reports που παρουσιάζουν βασικά μεγέθη έκθεσης, π.χ. Asset Class, νόμισμα, χώρα, περιοχή, κλπ

Εύχρηστο user interface που προσφέρεται για την απεικόνιση των αποδόσεων και σύγκριση με τον δείκτη αναφοράς για οποιαδήποτε περίοδο ορίζεται από το χρήστη

Παρακολούθηση της επενδυτικής στρατηγικής και συμμόρφωση με βάση το πραγματικό asset allocation του χαρτοφυλακίου

Εξαγωγή αναφορών σε πολλαπλές μορφές, όπως π.χ. PDF, XLS, CSV

Υποστήριξη ενημερώσεων και επιμέρους λειτουργικότητα για download εγγράφων που περιλαμβάνει αναφορές πελατών, συμβουλευτικές υπηρεσίες ή υλικό μάρκετινγκ

Λειτουργία Trading με δυνατότητα online διαβίβασης εντολών και παρακολούθησης του κύκλου ζωής της εντολής

Είναι διαθέσιμο είτε για τους χρήστες του οργανισμού είτε ως portal των πελατών τους για πρόσβαση στα δεδομένα τους 

Συμβατότητα με τα τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας στην ανάπτυξη εφαρμογών web

Οφέλη                              

Παροχή εξειδικευμένης εξυπηρέτησης στον πελάτη με μεγαλύτερη ευκολία και ευελιξία

Ενίσχυση της παραγωγικότητας μέσω της αυτοματοποίησης των βασικών εργασιών στη διαχείριση χαρτοφυλακίων

Προσωποποίηση των υπηρεσιών ανά κατηγορία πελατών και παράλληλα βελτίωση του cost-to-income ratio

Δυνατότητα των υπευθύνων διαχείρισης επενδύσεων να αναπτύξουν καλύτερη και πιο αποτελεσματική επικοινωνία με τους πελάτες τους

Βελτίωση των επίπεδων διαφάνειας και ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών

Λύσεις

Γιατί να επιλέξετε το IMSplus Web;

Το IMSplus Web επιτρέπει στους επαγγελματίες διαχείρισης επενδύσεων και στους ιδιώτες επενδυτές να έχουν απεριόριστη πρόσβαση σε δεδομένα και έγγραφα, όπου και όποτε χρειάζεται, εφόσον υπάρχει μια σύνδεση internet και η κατάλληλη εξουσιοδότηση πρόσβασης.