Επικοινωνία

Βασικά Χαρακτηριστικά               

Πρόσβαση 24/7 για ανάλυση αποτιμήσεων χαρτοφυλακίων και Asset allocation, με drill-down δυνατότητες σε επίπεδο συναλλαγής και ιστορικότητας

Υπηρεσία που προσφέρει πρόσβαση σε εταιρικά νέα και δυνατότητα δημιουργίας καμπάνιας επικοινωνίας

Εύχρηστο user interface για την απεικόνιση της απόδοσης και συγκρίσεις με δείκτες αναφοράς για οποιαδήποτε περίοδο οριζόμενη από τον χρήστη

Ανάλυση απόδοσης ανά πελάτη και χαρτοφυλάκιο

Online trading και ολοκληρωμένη διαχείριση εντολών ανά πάσα στιγμή

Θέση σε πραγματικό χρόνο, παροχή δεδομένων αγοράς και ειδοποιήσεις αναφορικά με τα χαρτοφυλάκια, τα προϊόντα, κ.λπ.

Λειτουργίες σχετικές με λίστες παρακολούθησης

Αναφορές για τους πελάτες, statements, ενημερώσεις αγοράς και εσωτερικές αναλύσεις πραγματοποιούνται on-the-go

Location-based υπηρεσίες για καταστήματα και σημεία εξυπηρέτησης

Πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης για την εκτέλεση εργασιών που συνδέονται με e-mail, τηλεφωνικές κλήσεις και μηνύματα

Σχεδιασμένο με πρότυπα υψηλής ασφάλειας (μεταξύ άλλων, το geo-fencing και lock-on-shake) τα οποία εξασφαλίζουν διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων και διαθεσιμότητα της πληροφορίας μόνο στη κινητή συσκευή.

Εγγενώς ανεπτυγμένη εφαρμογή για iPhone, iPad και Android smartphones και tablets

Οφέλη

Βελτιώνει την εμπειρία που λαμβάνουν οι πελάτες προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση και ευελιξία

Ενισχύει την παραγωγικότητα και απλοποιεί τις εργασίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων

Παρέχει προσωποποιημένες υπηρεσίες ανά κατηγορία πελάτη και παράλληλα βελτιώνει το cost-to-income ratio

Επιτρέπει στους διαχειριστές να επικεντρωθούν στη δημιουργία μιας πιο αποτελεσματικής σχέσης με τον πελάτη

Υποστηρίζει τη διαφάνεια και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών

Λύσεις

Γιατί να επιλέξετε το IMSplus Mobility;

Το IMSplus Mobility επιτρέπει στους επαγγελματίες επενδύτες και στους ιδιώτες να έχουν απεριόριστη πρόσβαση σε  δεδομένα και έγγραφα, όπου και όποτε χρειάζεται τηρώντας απόλυτα όλους τους κανόνες ασφαλής πρόσβασης.

 

Σημείωση: Η Apple , το λογότυπο Apple , το iPhone και iPad είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες . Αndroid είναι εμπορικό σήμα της Google Inc.