Επικοινωνία

Σχεδιασμός & Υλοποίηση Έργων

Με τη χρήση σύγχρονων PM μεθοδολογιών και εργαλείων, η Profile παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης έργου για όλους τους τομείς της αγοράς, με ολοκληρωμένη αυτοματοποίηση DevOps. Η εταιρεία αναγνωρίζει ότι κάθε πελάτης είναι μοναδικός και κάθε υλοποίηση έχει το δικό της σύνολο απαιτήσεων. Η ομάδα εξειδικευμένων πιστοποιημένων συμβούλων της Profile Software παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης έργων που διασφαλίζουν την επιθυμητή υλοποίηση έργων οποιουδήποτε μεγέθους και πολυπλοκότητας.

Υπηρεσίες Παραμετροποίησης και Προσαρμογής

Οι λύσεις της Profile Software έχουν αναπτυχθεί ώστε να ανταποκρίνονται επιτυχώς σε οποιασδήποτε απαίτηση χρηματοοικονομικών οργανισμών καθώς και σε υλοποιήσεις μεγάλων έργων ενώ προσφέρουν μοναδικές δυνατότητες εύκολης παραμετροποίησης, ώστε να εξυπηρετούνται διάφοροι επιχειρηματικοί τομείς και λειτουργικά μοντέλα. Εύκολη παραμετροποίηση επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας την ιδέα model bank, όπου οι προπαραμετροποιημένες λύσεις επιταχύνουν την ολοκλήρωση του έργου.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι σύμβουλοι της Profile Software διαθέτουν την εξειδικευμένη γνώση, την επαγγελματική εμπειρία και τα προσόντα που απαιτούνται για την καλύτερη υλοποίηση και προσαρμογή των λύσεων στις ανάγκες κάθε πελάτη, ώστε να καλύπτει τις λειτουργικές απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές, και να συμβάλλει στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων για κερδοφορία και αποτελεσματικότητα καθώς και ικανοποίηση πελατών και χρηστών. Η πλούσια τεχνογνωσία του κλάδου σε συνδυασμό με αποδεδειγμένες μεθόδους και εργαλεία για την υλοποίηση λογισμικού μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο του έργου και εξασφαλίζουν την υψηλότερη απόδοση των επενδύσεων.

Εκπαίδευση

Η Profile Software παρέχει πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους χρήστες με σκοπό να εξασφαλίσει την ευκολότερη και ταχύτερη αξιοποίηση των λύσεων της. Η εκπαίδευση παρέχεται μέσω τυποποιημένων ή προσαρμοσμένων σεμιναρίων. Αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν στην κατάρτιση των τελικών χρηστών, στο τεχνικό προσωπικό και στους διαχειριστές των συστημάτων.

Εγγραφή στο eNewsletter μας

Ενημερωθείτε για τα νέα της Profile Software, τις εξελίξεις
του κλάδου και πολλά άλλα

Τα πεδία με Αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε τα νέα της εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Ασφάλειας Δεδομένων.
Επικοινωνία