Επικοινωνία

Σύνοψη

Η λύση IAMs/IFAs προσφέρει στους επαγγελματίες του κλάδου πλούσια end-to-end λειτουργικότητα που συμβάλλει στην ολοκληρωμένη διαχείριση των επενδύσεων των πελατών τους, αποτελεσματικά και αποδοτικά. Η αρχιτεκτονική, η αρθρωτή δομή και η δυνατότητα παραμετροποίησης της λύσης, παρέχει στους Συμβούλους επενδύσεων την απαραίτητη επιχειρηματική ευελιξία για να ανταποκριθούν και να επιτύχουν τους στόχους τους. 

Βασικά Χαρακτηριστικά 

Ευέλικτη παρακολούθηση των assets με δυνατότητες ενοποίησης δεδομένων και πολυεπίπεδης ανάλυσης καθώς και διάθεση προσωποποιημένων  αναφορών

Υποστήριξη για CRM, νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις με εργαλεία για διαχείριση αρχείων και παρακολούθηση δραστηριοτήτων

Αξιόπιστο rule engine και διαχείριση ορίων για την επίτευξη ενός αποτελεσματικού ελέγχου των κινδύνων και συμμόρφωσης με τους κανονισμούς

Αποτελεσματική ανάλυση σε non-listed επενδύσεις (π.χ. Private Equities) και Real Estate

Πλήρης διαχείριση αμοιβών/προμηθειών και άμεση πληροφόρηση των ταμειακών ροών

Απεικόνιση strategic και tactical asset allocation με rebalancing δυνατότητες

Προηγμένη μέτρηση της απόδοσης  με contribution και  attribution analysis

Απεικόνιση της ανάλυσης έκθεσης (exposure analysis), μαζί με υπολογισμό του κίνδυνου αγοράς (VaR), back testing  και stress testing εργαλεία

Ευελιξία στη δημιουργία και παραγωγή reports και συνοπτικών αναφορών για τους πελάτες με προηγμένα γραφικά

Ανοιχτή αρχιτεκτονική διαθέτοντας έτοιμες διασυνδέσεις με Custodians και παρόχους data feed

Ασφαλή πρόσβαση 24/7 από κινητές συσκευές ή το διαδίκτυο τόσο για τους Asset Managers όσο και για τους πελάτες τους

Οφέλη

Αποτελεσματική και επικερδής εκτέλεση εργασιών που αφορούν στους πελάτες

Aυτοματοποίηση των εργασιών και διαδικασιών με εύχρηστα εργαλεία

Ελαχιστοποίηση του κόστους και περιορισμός των κίνδυνων

Εύκολη συμμόρφωση με τις κανονιστικές οδηγίες και τις απαιτήσεις των πελατών

Σημαντικά βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών και αύξηση της εμπιστοσύνης

Δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών on-the-go

Γιατί να επιλέξετε τη λύση IAMs/IFAs της Profile Software;

Η λύση επιτρέπει τη σημαντική μείωση του χρόνου απόκρισης σε αιτήματα πελατών, βελτίωση της προσφερόμενης ποιότητες των υπηρεσιών και κατά συνέπεια την ικανοποίηση των πελατών. Η λεπτομερής ανάλυση αναφορικά με τους κινδύνους και την απόδοση των χαρτοφυλακίων επενδύσεων σε συνδυασμό με τη συμμόρφωση στις οδηγίες των πελατών συμβάλλουν στην επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων, διαφάνειας και ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ των πελατών και των Asset Managers.