Επικοινωνία

Βασικά Χαρακτηριστικά       

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου σε πραγματικό χρόνο

Υποστήριξη Cash & Margin χαρτοφυλακίων

Δρομολόγηση εντολών και αυτόματη net cash and position ενημέρωση

Συνοπτική παρακολούθηση όλων των τύπων εντολών για γρήγορες και εύκολες συναλλαγές

Διαχείριση δικαιωμάτων των χρηστών

  • Εισαγωγή/Διαγραφή των ενημερώσεων των χρηστών

  • Ορσμός διακαιωμάτων ανά χρήστη (Trade/View All, Credit/Order Limit, Internet Access, Admin Rights κλπ.)

  • Καθορισμός Profit Centers - Χαρτοφυλάκιων

Δικαιώματα ανά χαρτοφυλάκιο (trade, view)

Ειδοποιήσεις και push notifications

Order placement:

  • Υπολογσμός Real-time buying power σύμφωνα με διαφορετικά stock weights και dissemination

  • Τοποθέτηση εντολών που εμφανίζονται στο πλήρες order book

  • Επιλογή ακύρωσης πολλαπλών ενεργειών

  • Τοποθέτηση εντολών στο ‘draft’ book και μεταφορά στο ETS

Υποστήριξη πολλαπλών προμηθειών ανά χαρτοφυλάκιο

Συναλλαγές χαρτοφυλακίων

  • Ανεξαρτησία από το  back-office

Οφέλη

Ευκολία στη χρήση με ένα φιλικό προς τον χρήστη σχεδιασμό και με άμεσες ενημερώσεις

Single point activity reporting για εντολές και συναλλαγές

Γρήγορη και βελτιστοποιημένη καταχώρηση εντολών με πολλαπλές συντομεύσεις και ελέγχους εγκυρότητας

Παραμετροποίηση για τους επαγγελματίες επενδυτές (Brokers, RMs etc.)

Ασφάλεια στις μεταδόσεις  δεδομένων και στις επικοινωνίες

Value for money και αποδοτικότητα κόστους μέσω της ικανότητας του να συνδεθεί με οποιοδήποτε τρίτο σύστημα (back office, data feed or news provider)

Γιατί να επιλέξετε το GS Trader;

To GS Trader μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως primary order routing σύστημα ή παράλληλα, με άλλα συστήματα, χάρη στην ικανότητά του να χειριστεί τις παραγγελίες που δρομολογούνται από 3rd party συστήματα. Η ανοικτή αρχιτεκτονική του συστήματος επιτρέπει τη σύνδεση με back-office συστήματα που προσφέρουν APIs ή την πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων τους, επιτρέποντας την πλήρη διαχείριση των profit centres, των  commission calculations, την multi-market υποστήριξη και τα front-to-back compliance checks