Επικοινωνία

Βασικά Χαρακτηριστικά  

Native Application που συνδυάζει την ταχύτητα με την χρηστικότητα

Λεπτομερής παρακολούθηση των τιμών ΧΑ, ΧΑΚ, ΧΠΑ

Ανεπτυγμένη τεχνική ανάλυση

Πλήρης Ιστορική βάση

Χαρτοφυλάκια και αποτίμηση

Αποδελτιωμένες ειδήσεις από κορυφαία οικονομικά online ειδησεογραφικά πρακτορεία

Δυναμική σύνδεση για εξαγωγή real time δεδομένων σε αρχεία Excel, Metastock κ.ά.

Εύκολη διαχείριση συμβόλων, προϊόντων κ.ά.

Αναλυτικό πλήρες Βιβλίο Εντολών για όλες τις μετοχές

Σύνδεση με Back office συστήματα και υποστήριξη O.M.S. – συστημάτων δρομολόγηση εντολών στις αγορές.

In-app trading λειτουργικότητα, όταν συνδυάζεται με το GS Trader ή άλλα back-end σύστημα διαχείρισης εντολών

Οφέλη

Πληροφόρηση υψηλής πιστότητας, ταχύτητας και ακρίβειας

Προσαρμοσμένες απεικονίσεις για προσωποποιημένη κάλυψη απαιτήσεων και υποστήριξη συγκεκριμένων market views

Ολοκληρωμένη ενημέρωση τιμών καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Δυναμική δημιουργία, μορφοποίηση και αποθήκευση πολλαπλών επιφανειών εργασίας με διαφορετικά χρώματα, μεγέθη κλπ.

Χαμηλό κόστος συντήρησης, με ελάχιστες απαιτήσεις υποδομών

Αυτόματο redirection σημείων μετάδοσης (auto switching)  σε περίπτωση απώλειας σύνδεσης

Εύκολο στην πλοήγηση, με πολλές επιλογές

Ολοκληρωμένη ενημέρωση για τον επενδυτή

Γιατί να επιλέξετε το GS Market;

Το GS Market είναι συνδρομητικό προϊόν. Είναι ένα ανοικτό παράθυρο στις αγορές τόσο για τους επαγγελματίες του χώρου, όσο και σε κάθε ενδιαφερόμενο με χαμηλό κόστος και υψηλή υπεραξία (R.O.I.).