Επικοινωνία

Σύνοψη

Η Profile Software, σε συνεργασία με κορυφαίους προμηθευτές προσφέρει state-of-the-art λύσεις GRC, βοηθώντας τις τράπεζες να επιτύχουν συμμόρφωση με βάση τις απαιτήσεις για διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου και Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με πρότυπα της Βασιλείας ΙΙ / ΙΙΙ / IV (όλες οι προσεγγίσεις) Sarbanes Oxley, όπως και με τις οδηγίες της FCA.

Οι βραβευμένες λύσεις της εταιρείας προσφέρουν ολοκληρωμένη παρακολούθηση, αξιολόγηση και ανάλυση των λειτουργικών κινδύνων και αποτελεσματική υποστήριξη όλων των απαιτούμενων δραστηριοτήτων.

Βασικά Χαρακτηριστικά 

  • Προσφέρει προσαρμοσμένες αναφορές για την εύκολη αναγνώριση των ελέγχων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί καθώς επίσης και ποιος πρέπει να ενεργήσει, στη συνέχεια
  • Επιτρέπει την παρακολούθηση - σε όλη την επιχείρηση - γεγονότων ζημιών (loss events), αναφορών και εργασιών επιτρέποντας την ορθότερη ανάθεση αρμοδιοτήτων και ευθύνης για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του κινδύνου
  • Περιλαμβάνει ευέλικτες αναφορές scorecard, που επιτρέπουν συνδυασμούς ιστορικών ζημιών (loss history) με σημαντικούς δείκτες κινδύνου (key risk indicators - KRIs) και εξωτερικά δεδομένα μετρήσεων για τον προσδιορισμό της Αναμενόμενης Ζημιάς (expected loss)
  • Προσφέρει ολοκληρωμένη απεικόνιση των διαδικασιών διαχειρίσεως των γεγονότων ζημιών προσφέροντας άμεση εικόνα των κινδύνων που χρειάζονται προσοχή
  • Επιτρέπει τον ορισμό και την παραμετροποίηση Key Risk Indicators

Οφέλη

  • Αυτοματοποίηση των χρονοβόρων εργασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης κινδύνων (risk assessments & reviews) για συμμόρφωση στους κανονισμούς του λειτουργικού κινδύνου καθώς και για σκοπούς εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης
  • Ανάθεση υπευθυνότητας διαχείρισης κινδύνου
  • Συνεχή και αποδοτική εκτίμηση κόστους κινδύνου
  • Παρακολούθηση, ανίχνευση και αναφορά γεγονότων με οικονομική ή μη οικονομική επίπτωση καθώς και των γεγονότων near miss

Γιατί να επιλέξετε τη λύση Governance Risk & Compliance από την Profile Software;

Σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στον χώρο, η Profile Software παρέχει εξειδικευμένες και αξιόπιστες λύσεις που ανταποκρίνονται στις προηγμένες απαιτήσεις και στη συμμόρφωση που απαιτείται από τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς για διαχείριση λειτουργικού κινδύνου και εταιρικής διακυβέρνησης.

Εγγραφή στο eNewsletter μας

Ενημερωθείτε για τα νέα της Profile Software, τις εξελίξεις
του κλάδου και πολλά άλλα

Τα πεδία με Αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε τα νέα της εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Ασφάλειας Δεδομένων.
Επικοινωνία