Επικοινωνία

 

2022

   

Τακτική Γενική Συνέλευση

   

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

View

Σχέδιο αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης 

View

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου 

View

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου T.Γ.Σ.

View

Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου

View

Έκθεση Ανεξαρτητων Μελών 

View

Έκθεση Αποδοχών Χρήσης 2021

View

Σύνοψη αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

View

 

   

2021

   

Τακτική Γενική Συνέλευση

   

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

View

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου T.Γ.Σ.

View

Βιογραφικά Σημειώματα Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. 

View

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου 

View

Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου

View

Σχέδιο αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης 

View

Έκθεση Αποδοχών Χρήσης 2020

View

Σχέδιο Πολιτικής Καταλληλότητας μελών Δ.Σ.

View

Σύνοψη αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

View
Απόσπασμα Πρακτικού  Γενικής Συνέλευσης View

 

   

 

 

   

2020

   

Τακτική Γενική Συνέλευση

   

Σύνοψη αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης 

View

Σχέδιο αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης 

View

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου T.Γ.Σ.

View

Έντυπο για ψήφο εξ' αποστάσεως T.Γ.Σ.

View

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου T.Γ.Σ.

View

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

View

 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

   

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

View

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

View

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου Ε.Γ.Σ.

View

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου Ε.Γ.Σ.

View

Σχέδιο αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

View

 

   

2019

   

Σχέδιο αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου Τ.Γ.Σ.

View

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου Τ.Γ.Σ.

View

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View
     

 

2018

   

Αποφάσεις A’ επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου Τ.Γ.Σ.

View

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου Τ.Γ.Σ.

View

Σχέδιο αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

 
   

  

2017

   

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου Τ.Γ.Σ.

View

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου Τ.Γ.Σ.

View

Σχέδιο αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View


  

2016

   

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου Τ.Γ.Σ.

View

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου Τ.Γ.Σ.

View

Σχέδιο αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

 


2015

   

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

   

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

View

Σχέδιο Αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

View

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου ΕΓΣ

View

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου ΕΓΣ

View

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

View

Τακτική Γενική Συνέλευση

   

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

Σχέδιο αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου Τ.Γ.Σ. 

View

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου Τ.Γ.Σ

View

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View

2014

         
Έκτακτη Γενική Συνέλευση          

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

View      

Σχέδιο Αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

View      

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου ΕΓΣ

View      

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου ΕΓΣ

View      

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

View      

Τακτική Γενική Συνέλευση

         

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

View      

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου

View      

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

View      

Σχέδιο Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View      

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View      

2013

         
           

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

View      

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου

View      

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

View      

Δελτίο Παρουσίας

View      

Σχέδιο Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View      

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View      

2012

         
           

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

View      

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου

View      

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

View      

Σχέδιο Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View      

Δελτίο Παρουσίας

View      

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View      

2011

         
           

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

View      

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου

View      

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

View      

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View      

Σχέδιο Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

View      

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010

View      

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΨΗΦΟ ΕΞ’ ΑΠΟΤΑΣΕΩΣ 

Εγγραφή στο eNewsletter μας

Ενημερωθείτε για τα νέα της Profile Software, τις εξελίξεις
του κλάδου και πολλά άλλα

Τα πεδία με Αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε τα νέα της εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Ασφάλειας Δεδομένων.
Επικοινωνία