Επικοινωνία

Σύνοψη

Η Profile Software συνεργάζεται με κορυφαίους προμηθευτές  για την ολοκληρωμένη προσσέγγιση των συγκεκριμένων απαιτήσεων και προσφέρει ώριμες και προηγμένες λύσεις για Funds Transfer Pricing.

Βασικά Χαρακτηριστικά 

100% αξιοπιστία ως προς την ποιότητα των δεδομένων με πλήρες audit trail.

Απεριόριστες και πλήρως εύελικτες μεθοδολογίες Funds Transfer Pricing (FTP)

Ολοκληρωμένη απεικόνιση των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την τιμολόγηση προϊόντων και την κατανομή ισολογισμού

Pro-forma FTP για σχεδιασμό και κατάρτιση προϋπολογισμού

Δυνατότητες για εκτεταμένες και ολοκληρωμένες αναφορές συμπεριλαμβανομένων και αναφορές μέσω web

Stocastic αναλύσεις βασισμένες σε προσαρμοσμένα περιθώρια (spreads)

Οφέλη

Αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, για προΐοντική κερδοφορία καθώς και κερδοφορία ομίλου, με τιμολόγηση προϊόντων, αποδοτικότερη κατανομή ισολογισμού και διαχείριση πόρων

Δυνατότητα για FTP όλων των χρηματοοικονομικών προϊόντων – με περίπλοκα χαρακτηριστικά, συμπεριφορές και χρηματορροές

Αποτίμηση σε διαφορετικά επίπεδα / διαστάσεις όπως κατά προϊόν, πελάτη, κέντρο κόστους κλπ.

Ενοποίηση με λοιπές λύσεις του ομίλου για ολοκληρωμένη απεικόνιση που οδηγεί στη βέλτιστη λήψη αποφάσεων.

Γιατί να επιλέξετε την λύση Funds Transfer Pricing της Profile Software;

Οι συγκεκριμένες λύσεις, έχοντας εγκατασταθεί διεθνώς, επιτρέπουν την εφαρμογή αξιόπιστων και απατελεσματικών διαδικασιών με διαφάνεια που αυτοματοποιούν τις εργασίες και διασφαλίζουν την επιχείρηση. Η Profile Software σε συνεργασία με διεθνείς εταιρείες προσφέρει ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την βέλτιστη κάλυψη των συγκεκριμένων απαιτήσεων.