Επικοινωνία

Σύνοψη

Η λύση Fund Management παρέχει πλούσια και ολοκληρωμένη λειτουργικότητα και την επιθυμή αυτοματοποίηση των fund management διαδικασιών, ενώ προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους επενδυτές. Η αρθρωτή δομή της λύσης σε συνδυασμό με τις δυνατότητες παραμετροποίησης σε μια ενιαία πλατφόρμα προσφέρουν τη απαιτούμενη λειτουργικότητα για την υποστήριξη των fund management εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των Asset Management, Fund Administration και λογιστικών  διαδικασιών. Παράλληλα, προσφέρει υπηρεσίες διαχείριση χαρτοφυλακίων πελατών. 

Βασικά Χαρακτηριστικά             

Υποστήριξη πολυνομισματικών και πολυγλωσσικών asset classes, συμπεριλαμβανομένων private equities, real estate και crypto funds

Εργαλεία για τον υπολογισμό NAV και της διαχείριση των funds, όταν διαχειρίζονται εσωτερικά

Ανάλυση μετρητών και διαχείριση προμηθειών και αμοιβών

Μέτρηση της απόδοσης σε πολλαπλά επίπεδα καθώς και ανάλυση contribution και atτribution

Εργαλεία για διαχείριση κινδύνου συμπεριλαμβανομένων της ανάλυσης έκθεσης του ρίσκου, υπολογισμού VaR, Back και Stress Testing  και πλήθος άλλων μετρήσεων ρίσκου χαρτοφυλακίου

Αποτίμηση θέσης σε πραγματικό χρόνο, διαχείριση εντολών και υπηρεσίες δρομολόγησης

Λειτουργίες KYC, διαχείριση ορίων και rules-based compliance engine για την επίτευξη αποτελεσματικών ελέγχων κινδύνου και συμμόρφωση με τις οδηγίες 

Δυνατότητες για fund και portfolio accounting συμπεριλαμβανομένων του ισολογιμών, ισοζυγίων, έσοδα/έξοδα και λοιπές λογιστικές αναφορές

Παραμετροποιήσιμες αναφορές για fund fact sheet με γραφικά και διαγράματα

Απεριόριστες δυνατότητες για αναφορές που καλύπτουν πολυδιάστατες απαιτήσεις αναφορών για διαφορετικούς χρήστες (operations, asset managers, management, κλπ.) καθώς και επενδυτές

Ενσωματωμένα υποσυστήματα για web και mobile, προσφέροντας πρόσβαση 24/7 στους asset managers και στους πελάτες τους

Οφέλη

Επεκτασιμότητα για την μελλοντική κάλυψη αναγκών

Εξοικονόμιση κόστους και βελτίωση της παραγωγικότητας

Συμμόρφωση με τις κανονιστικές αρχές

Εμπεριστατωμένη λήψη αποφάσεων με τη χρήση εργαλείων για ανάλυση σε βάθος

Βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών και ανταγωνιστικότητα

Βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας μέσω αυτοματοποίησης των εργασιών 

Γιατί να επιλέξετε τη λύση Fund Management της Profile Software;

Η λύση Fund Management επιτρέπει την ολοκληρωμένη παρακολούθηση όλων των κεφαλαίων, καινοτόμες υπηρεσίες για τους πελάτες καθώς και αυτοματοποίηση, συμμόρφωση και ελέγχους κινδύνου σε όλα τα επίπδεδα ως προς τις fund management εργασίες.