Επικοινωνία

Σύνοψη

Η λύση Fund Management παρέχει πλούσια και ολοκληρωμένη λειτουργικότητα καθώς και αυτοματοποίηση των fund management διαδικασιών, ενώ προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους επενδυτές. Η αρθρωτή δομή της λύσης σε συνδυασμό με τις δυνατότητες παραμετροποίησης σε μια ενιαία πλατφόρμα προσφέρουν την απαιτούμενη λειτουργικότητα για την υποστήριξη των fund management εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των Asset Management, Fund Administration και λογιστικών διαδικασιών. Παράλληλα, προσφέρει υπηρεσίες διαχείριση χαρτοφυλακίων πελατών. 

Βασικά Χαρακτηριστικά             

 • Υποστήριξη πολυνομισματικών και πολυγλωσσικών asset classes, συμπεριλαμβανομένων private equities, real estate και crypto funds
 • Εργαλεία για τον υπολογισμό NAV και τη διαχείριση των funds, όταν διαχειρίζονται εσωτερικά
 • Ανάλυση μετρητών και διαχείριση προμηθειών και αμοιβών
 • Μέτρηση της απόδοσης σε πολλαπλά επίπεδα καθώς και ανάλυση contribution και atτribution
 • Εργαλεία για διαχείριση κινδύνου συμπεριλαμβανομένων της ανάλυσης έκθεσης του ρίσκου, υπολογισμού VaR, Back και Stress Testing και πλήθος άλλων μετρήσεων ρίσκου χαρτοφυλακίου
 • Αποτίμηση θέσης σε πραγματικό χρόνο, διαχείριση εντολών και υπηρεσίες δρομολόγησης
 • Λειτουργίες KYC, διαχείριση ορίων και rules-based compliance engine για την επίτευξη αποτελεσματικών ελέγχων κινδύνου και συμμόρφωση με τις οδηγίες
 • Δυνατότητες για fund και portfolio accounting συμπεριλαμβανομένων του ισολογιμών, ισοζυγίων, έσοδα/έξοδα και λοιπές λογιστικές αναφορές
 • Παραμετροποιήσιμες αναφορές για fund fact sheet με γραφικά και διαγράμματα
 • Απεριόριστες δυνατότητες για αναφορές που καλύπτουν πολυδιάστατες απαιτήσεις αναφορών για διαφορετικούς χρήστες (operations, asset managers, management, κλπ.) καθώς και επενδυτές
 • Ενσωματωμένα υποσυστήματα για web και mobile, προσφέροντας πρόσβαση 24/7 στους asset managers και στους πελάτες τους

Οφέλη

 • Επεκτασιμότητα για μελλοντική κάλυψη αναγκών
 • Εξοικονόμιση κόστους και βελτίωση της παραγωγικότητας
 • Συμμόρφωση με τις κανονιστικές αρχές
 • Εμπεριστατωμένη λήψη αποφάσεων με τη χρήση εργαλείων για ανάλυση σε βάθος
 • Βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών και ανταγωνιστικότητα
 • Βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας μέσω αυτοματοποίησης των εργασιών 

Γιατί να επιλέξετε τη λύση Fund Management της Profile Software;

Η λύση Fund Management επιτρέπει την ολοκληρωμένη παρακολούθηση όλων των κεφαλαίων, την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών για τους πελάτες καθώς και αυτοματοποίηση, συμμόρφωση και ελέγχο κινδύνου σε όλο το εύρος των εργασιών fund management.

Εγγραφή στο eNewsletter μας

Ενημερωθείτε για τα νέα της Profile Software, τις εξελίξεις
του κλάδου και πολλά άλλα

Τα πεδία με Αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε τα νέα της εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Ασφάλειας Δεδομένων.
Επικοινωνία