Επικοινωνία

Παρακάτω είναι τα οικονομικά νέα και αναρτήσεις της Profile Software αναφορικά με θέματα που αφορούν στο χρηματιστήριο και την ενημέρωση επενδυτών. Ευχαριστούμε.

 

1 52 53 54 55 56 57 58

Ανακοίνωση (ΔΣ-Πώληση Ιδίων Μετοχών)

Μάθετε περισσότερα

Πρόσκληση των μετόχων σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Μάθετε περισσότερα

Αποτελέσματα Εξαμήνου 2006
Αλματώδης αύξηση των μεγεθών σε όμιλο και μητρική

Μάθετε περισσότερα

Ανακοίνωση (ΔΣ-Πώληση Ιδίων Μετοχών)

Μάθετε περισσότερα

Ανακοίνωση - Μέρισμα 06.06.2006

Μάθετε περισσότερα

Ανακοίνωση Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

Μάθετε περισσότερα

Διάθεση Ετήσιου Δελτίου Χρήσης 2005

Μάθετε περισσότερα

Αποτελέσματα Α’ τριμήνου
Συνεχίζεται η ταχύρυθμη ανάπτυξη των πωλήσεων,
με ραγδαία αύξηση σε κερδοφορία- EBITDA

Μάθετε περισσότερα

Πρόσκληση των μετόχων σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.

Μάθετε περισσότερα

Διόρθωση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Μάθετε περισσότερα

1 52 53 54 55 56 57 58