Επικοινωνία

Παρακάτω είναι τα οικονομικά νέα και αναρτήσεις της Profile Software αναφορικά με θέματα που αφορούν στο χρηματιστήριο και την ενημέρωση επενδυτών. Ευχαριστούμε.

 

1 2 3 4 5 39

Η Εταιρεία «PROFILE AEBE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (εφεξής «Εταιρεία») σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005 , γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για την χρήση 2016, ...

Μάθετε περισσότερα

Η έμφαση στην καινοτομία, η ενίσχυση των εργασιών εκτός συνόρων, καθώς και η επιτυχής εξυπηρέτηση υφιστάμενων και νέων πελατών ήταν οι βασικοί άξονες δράσης για τον όμιλο το α’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Συγκεκριμένα, ο όμιλος διεύρυνε το πελατολόγιο του (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, κτλ.) και ανάπτυξε νέες λύσεις, για τις απαιτήσεις των χρηματοοικονομικών οργανισμών, ενώ υπέγραψε σημαντικές συμφωνίες συνεργασίας & εξαγοράς.

Μάθετε περισσότερα

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της PROFILE Ανώνυμος Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία Πληροφορικής Α.Ε που δημοσιοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου 2017 σχετικά με την εξαγορά της Login SA, από την 100% θυγατρική της PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) Limited

Μάθετε περισσότερα

Η εταιρία PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE AE (Profile Software), διεθνής εταιρεία ανάπτυξης χρηματοοικονομικού λογισμικού, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Login SA (Login), εξειδικευμένη εταιρεία ανάπτυξης treasury λογισμικού, από την 100% θυγατρική της PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) Limited.

Μάθετε περισσότερα

Η εταιρία PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE AEΒΕΠ (Profile Software) ενημερώνει ότι βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τους μετόχους της Γαλλικής εταιρίας Login SA (Login) για την εξαγορά της τελευταίας από την 100% θυγατρική της PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) Limited.

Μάθετε περισσότερα

Κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία Profile Ανώνυμος Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία Πληροφορικής, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ουδεμία επίπτωση επιφέρει στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις τυχόν πτώχευση της ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ AE.

Μάθετε περισσότερα

Ο όμιλος Profile έκλεισε το έτος 2016 ενισχύοντας τόσο το εύρος των λύσεων όσο και τις εκδόσεις των διεθνώς αναγνωρισμένων συστημάτων που αναπτύσσει.

Μάθετε περισσότερα

Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 εδαφ.2 ) και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, η εταιρεία «PROFILE AEBE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2017

Μάθετε περισσότερα

Κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών Θυγατρικής

Μάθετε περισσότερα

Με αύξηση των πωλήσεων κατά 7,6% έκλεισε το α’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους ο όμιλος Profile Software παρά την υφιστάμενη οικονομική συγκυρία, που εξακολουθεί να επηρεάζει τις εγχώριες πωλήσεις. Στο ίδιο διάστημα, ο όμιλος συνέχισε να ενισχύει την επιτυχημένη παρουσία του στο εξωτερικό με νέες συνεργασίες, διεύρυνση του πελατολογίου και ανάπτυξη νέων λύσεων. Συγκεκριμένα, ο όμιλος εμπλούτισε σημαντικά τις λύσεις που αναπτύσσει με νέα λειτουργικότητα και νέες εκδόσεις, ενώ υπέγραψε σημαντικές συμφωνίες με πελάτες του εξωτερικού, κυρίως σε Μέση Ανατολή και Ηνωμένο Βασίλειο.

Μάθετε περισσότερα

1 2 3 4 5 39