Επικοινωνία

Σύνοψη

Η λύση Family Office προσφέρει στους Διαχειριστές Επενδύσεων ενός family office ολοκληρωμένη λειτουργικότητα για επαγγελματική παρακολούθηση και διαχείριση των επενδύσεων (είτε διαχειρίζονται εσωτερικά είτε έχουν ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη). Τα εξειδικευμένα υποσυστήματα και το πλήθος των λειτουργιών, επιτρέπουν την παροχή παραμετροποιήσιμων λύσεων, που ανταποκρίνονται στις εκάστοτε απαιτήσεις και καλύπτουν συγκεκριμένες επιχειρηματικές ανάγκες και αναφορές, οι οποίες σχετίζονται με τις λειτουργίες διαχείρισης επενδύσεων ενός Family Office.

Βασικά Χαρακτηριστικά         

 • Web-Based, omni channel δυνατότητες για την αποτελεσματική διαχείριση των επενδύσεων
 • Ευέλικτος ορισμός δομής των χαρτοφυλακίων, λογαριασμών και countrparties
 • Εύκολη ενοποίηση των λογαριασμών και δυνατότητες πολυεπίπεδης ανάλυσης
 • Παγκόσμια κάλυψη προϊόντων με εργαλεία για διαχείριση Real Estate και Private Equities
 • Παρακολούθηση του Compliance με πλήρως παραμετροποιήσιμες στρατηγικές επενδύσεων και οδηγίες για λογαριασμούς που διαχειρίζονται από εξωτερικούς συνεργάτες
 • Αποτελεσματική μέτρηση της απόδοσης με contribution και attribution analysis
 • Πολυδιάστατη ανάλυση της έκθεσης κινδύνου και metrics
 • Υπολογισμός των προμηθειών και reconciliation με τις χρεώσεις που γίνονται από συνεργάτες
 • Άμεση ανάλυση θέσης ταμείου π.χ. coupons, maturities, dividends, κλπ.
 • Ευελιξία στην παραγωγή αναφορών μέσω ενός εύχρητου report generator με χρήση γραφικών
 • Πλήθος διαθέσιμων διασυνδέσεων που μειώνουν τη χειρωνακτική εισαγωγή δεδομένων
 • Πρόσβαση on-the-go με omni channel δυνατότητες

Οφέλη

 • Αποτελεσματική διαχείριση των επενδύσεων με την ελάχιστη προσπάθεια
 • Ενδελεχής έλεγχος των outsourced asset management operations
 • Αυτοματοποίηση των εσωτερικών Asset Management διαδικασιών
 • Eλαχιστοποίηση του κόστους και μείωση των κινδύνων
 • Εξασφάλιση βελτιωμένης παραγωγικότητας
 • Ευελιξία και έγκαιρη ενημέρωση και ανάλυση στην παραγωγή αναφορών

Γιατί να επιλέξετε τη λύση Family Office της Profile Software;

Η λύση Family Office έχει επιλεγεί από πλήθος διεθνών family offices λόγω της πλούσιας και εξειδικευμένης λειτουργικότητας που επιτρέπει τη διαχείριση των επενδύσεων και επιτυγχάνει τους στόχους των επενδυτών αναφορικά με τη δημιουργία πρόσθετου πλούτου με ελάχιστο κίνδυνο.

Εγγραφή στο eNewsletter μας

Ενημερωθείτε για τα νέα της Profile Software, τις εξελίξεις
του κλάδου και πολλά άλλα

Τα πεδία με Αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε τα νέα της εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Ασφάλειας Δεδομένων.
Επικοινωνία