Επικοινωνία

Η Profile Software διαθέτει ένα μοντέλο λειτουργίας που αναπτύσσεται με σεβασμό στο περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο. Προσπαθεί να συμβάλλει στην υιοθέτηση ενεργειών που υποστηρίζουν τους συμπολίτες μας καθώς και το περιβάλλον. Η εταιρεία παραμένει ενεργός υποστηρικτής οργανώσεων και δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στο σύνολο.

Συνεργαζόμαστε με την ΚΛΙΜΑΚΑ, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που φροντίζει για τους κοινωνικά αδύναμους. Η ΚΛΙΜΑΚΑ συγκεντρώνει και συμπιέζει χαρτί προς ανακύκλωση, ενέργεια η οποία όχι μόνο συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά παρέχει επίσης τροφή και στέγη στους άστεγους, οι οποίοι συμμετέχουν στην ανακύκλωση και συλλογή. Η εταιρεία είναι επίσης υποστηρικτής του «Σκέψου πριν εκτυπώσεις», συμπεριλαμβάνοντας το λογότυπό του σε όλες τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Η εταιρεία μας προσφέρει επίσης μέρος των εσόδων της για να στηρίξει το έργο μη-κερδοσκοπικών οργανώσεων που βοηθούν παιδιά με αναπηρία και τις οικογένειές τους, καθώς και ιατρικούς μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς που παρέχουν ιατρική φροντίδα σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία προσφέρει υλικό για τη διδασκαλία της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ χρηματοδοτεί με υποτροφία σπουδαστές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.