Επικοινωνία

Λόγος υποβ.

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Συναλλασσόμενος

Ημ/νία

Τεμάχια

Αξία.

Α/Π

A ΣΑΝΤΟΥΚΑΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ

Προϊστάμενος Λογιστηρίου

O ίδιος  13/01/2022 1.650 10.520,00 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος O ίδιος  27/12/2021 19.800 33.660,00 A
A ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Διευθύνων Σύμβουλος O ίδιος  27/12/2021 13.200 22.440,00 Α
A ΤΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό O ίδιος  27/12/2021 4.950 8.415,00 A
A ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό O ίδιος  27/12/2021 6.900 11.730,00 A
A ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου O ίδιος  27/12/2021 3.300 5.610,00 A
A ΑΦΣΑΡΟΓΛΟΥ ΒΑΡΤΑΝ Προϊστάμενος Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων O ίδιος   27/12/2021 3.300 5.610,00 A
B ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου Σύζυγος 20/01/2021 1.000 5,170,00 Π
Α ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος O ίδιος  15/01/2021 194.000 1.037.460,00 Π
Α ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος O ίδιος  14/01/2021 150.000 802.500,00 Π
Α ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος O ίδιος  31/12/2020 19.800 33.660,00 Α
Α ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Διευθύνων Σύμβουλος O ίδιος  31/12/2020 13.200 22.440,00 Α
Α ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό O ίδιος  31/12/2020 4.950 8.415,00 Α
Α ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό O ίδιος  31/12/2020 3.000 5.100,00 Α
Α ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου O ίδιος  31/12/2020 3.300 5.610,00 Α
Α ΑΦΣΑΡΟΓΛΟΥ ΒΑΡΤΑΝ Προϊστάμενος Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων O ίδιος  31/12/2020 3.300 5.610,00 Α
A ΑΦΣΑΡΟΓΛΟΥ ΒΑΡΤΑΝ Προϊστάμενος Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων Ο ίδιος 23/10/2019 1.500 5.085,00 A
Α ΑΦΣΑΡΟΓΛΟΥ ΒΑΡΤΑΝ Προϊστάμενος Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων Ο ίδιος 04/10/2019 1.500 4.950 A
Α ΦΙΛΙΠΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Η ίδια 27/06/2019 8.500 30.285 Π
Α ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Ο ίδιος 19/6/2019 5.690 19.206 Π
Α ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Ο ίδιος 14/6/2019 1.310 4.457,10 Π
Α ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Ο ίδιος 13/6/2019 1.000 3.310 Π
Α ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Ο ίδιος 11/6/2019 7.000 24.070 Π
Α ΦΙΛΙΠΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Η ίδια 28/05/2019 2.000 6.025,60 Π
Β ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών Σύζυγος 01/06/2016 95.000 42.085 Α
Α ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών Ο ίδιος 01/06/2016 95.000 42.085 Π
A ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών Ο ίδιος 04/11/2014 45.000 20.280,82 Α
A ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών Ο ίδιος 20/05/2014 50.000 41.173,73 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 27/12/2013 1.771.830 177.183,00 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 17/07/2012 70.000 34.834,56 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 16/03/2011 4.895 2.300,53 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 15/03/2011 1.500 725,98 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 14/03/2011 4.000 2.027,79 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 28/02/2011 3.000 1.579,19 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 23/02/2011 2.687 1.460,51 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 28/01/2011 3.000 1.629,61 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 30/12/2010 3.000 1.645,09 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 26/11/2010 4.000 1.746,97 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 24/11/2010 3.000 1.306,10 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 22/11/2010 3.500 1.469,03 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 19/11/2010 4.000 1.718,74 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 08/11/2010 3.000 1.416,31 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 05/11/2010 3.000 1.416,19 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 01/11/2010 3.000 1.617,25 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 26/10/2010 4.000 2.194,87 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 20/10/2010 4.000 2.196,61 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 19/10/2010 3.000 1.662,40 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 18/10/2010 3.000 1.649,91 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 05/10/2010 2.000 977,33 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 04/10/2010 2.700 1.321,61 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 01/10/2010 10.000 5.039,93 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 30/06/2010 6.000 3.847,54 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 01/04/2010 9.000 6.735,68 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 26/03/2010 8.860 6.670,57 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 10/02/2010 9.935 8.183,61 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 02/10/2009 16.282 12.078,48 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 08/07/2009 4.000 3.901,63 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 30/06/2009 25.000 24.373,75 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 13/05/2009 11.700 10.799,23 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 06/05/2009 6.600 5.754,00 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 30/04/2009 25.000 22.231,16 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 03/04/2009 8.000 6.180,14 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 02/04/2009 12.000 9.390,54 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 01/04/2009 20.000 15.651,24 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 31/03/2009 20.000 15.658,56 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 28/01/2009 8.489 5.916,98 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 27/01/2009 10.000 6.691,34 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 31/12/2008 17.500 14.001,13 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 11/12/2008 10.000 7.327,44 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 01/12/2008 4.000 3.160,54 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 12/11/2008 4.930 4.229,14 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 06/11/2008 5.980 5.176,49 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 05/11/2008 10.800 9.732,87 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 04/11/2008 3.100 2.757,80 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 27/10/2008 7.000 5.103,61 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 24/10/2008 9.910 6.874,09 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 23/10/2008 6.100 4.894,48 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 22/10/2008 8.350 6.798,13 Α
A ΜΑΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο ίδιος 13/10/2008 1.700 1.622,29 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 08/10/2008 5.200 5.121,33 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 06/10/2008 4.000 4.055,73 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 03/10/2008 3.000 3.242,63 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 02/10/2008 3.000 3.248,94 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 29/09/2008 2.900 3.238,63 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 23/09/2008 1.010 1.201,90 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 19/09/2008 16.600 20.405,39 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 14/03/2008 9.559 18.085,84 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 22/01/2008 6.000 14.803,35 Α
A ΦΙΛΙΠΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Προϊστάμενος Λογιστηρίου Ο ίδιος 04/01/2008 16.000 24.480,00 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 04/01/2008 126.000 192.780,00 Α
A ΣΕΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΟΡΓΚΑΝ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο ίδιος 04/01/2008 16.000 24.480,00 Α
A ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο ίδιος 04/01/2008 6.500 9.945,00 Α
A ΜΑΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο ίδιος 04/01/2008 16.000 24.480,00 Α
A ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου Ο ίδιος 04/01/2008 11.000 16.830,00 Α
A ΜΠΑΡΜΠΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Αντιπρόεδρος ΔΣ Ο ίδιος 04/01/2008 24.000 36.720,00 Α
B ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Σύζυγος 04/01/2008 24.000 36.720,00 Α
A ΣΕΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΟΡΚΑΝ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο ίδιος 03/01/2008 620 1.884,80 Π
A ΦΙΛΙΠΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Προϊστάμενος Λογιστηρίου Ο ίδιος 03/01/2008 600 1.800,00 Π
A ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο ίδιος 28/12/2007 1.395 4.268,70 Π
A ΣΕΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΟΡΓΚΑΝ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο ίδιος 13/12/2007 2.875 8.080,20 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 11/12/2007 9.769 27.309,96 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 04/12/2007 12.000 33.302,99 Α
A ΣΕΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΟΡΓΚΑΝ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο ίδιος 03/12/2007 1.000 2.750,00 Π
A ΣΕΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΟΡΓΚΑΝ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο ίδιος 29/11/2007 1.480 4.139,00 Π
A ΜΑΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο ίδιος 28/11/2007 300 837,67 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 28/11/2007 7.600 21.068,89 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 23/11/2007 2.199 6.332,93 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 20/11/2007 26.785 79.444,39 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 19/11/2007 10.000 29.731,25 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 06/11/2007 50.000 162.000,00 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 02/11/2007 15.000 48.640,00 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 01/11/2007 40.000 133.040,00 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 31/10/2007 16.075 54.133,50 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 25/10/2007 1.507 4.538,01 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 23/10/2007 4.000 11.834,39 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 16/10/2007 6.000 17.406,44 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 18/09/2007 3.000 8.864,72 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 14/09/2007 3.845 11.050,03 Α
B ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου Σύζυγος 10/08/2007 1.000 2.820,57 Α
B ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Σύζυγος 08/08/2007 4.500 13.420,38 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 26/07/2007 13.600 43.204,08 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 25/07/2007 7.500 24.086,47 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 24/07/2007 7.500 24.238,00 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 23/07/2007 2.000 6.383,91 Α
B ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Σύζυγος 22/06/2007 20.000 68.418,42 Π
A ΜΑΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Aλλος Διευθυντής Ο ίδιος 22/06/2007 500 1.750,00 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 22/06/2007 2.000 6.930,71 Π
A ΜΑΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Aλλος Διευθυντής Ο ίδιος 22/06/2007 500 1.750,00 Π
A ΜΑΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Aλλος Διευθυντής Ο ίδιος 21/06/2007 500 1.700,00 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 20/06/2007 1.089 3.572,84 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 19/06/2007 1.911 6.344,52 Π
B ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Σύζυγος 19/06/2007 20.000 65.300,00 Π
A ΜΑΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Aλλος Διευθυντής Ο ίδιος 18/06/2007 500 1.650,00 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 15/06/2007 150.000 468.027,00 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 14/06/2007 75.000 235.500,00 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 07/06/2007 16.231 48.145,30 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 01/06/2007 175.000 553.008,40 Π
A ΦΙΛΙΠΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Προϊστάμενος Λογιστηρίου Ο ίδιος 25/05/2007 2.000 6.200,00 Π
A ΜΑΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Aλλος Διευθυντής Ο ίδιος 25/05/2007 500 1.610,00 Π
B ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Σύζυγος 23/05/2007 12.000 38.985,24 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 22/05/2007 30.000 98.780,00 Π
A ΜΑΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Aλλος Διευθυντής Ο ίδιος 21/05/2007 500 1.550,00 Π
A ΦΙΛΙΠΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Προϊστάμενος Λογιστηρίου Ο ίδιος 30/04/2007 2.500 7.210,00 Π
A ΜΑΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Aλλος Διευθυντής Ο ίδιος 18/04/2007 2.000 5.000,00 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 05/03/2007 2.000 4.303,06 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 05/03/2007 2.000 4.334,10 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 01/03/2007 17.675 39.445,92 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 07/02/2007 1.500 3.613,56 Α
A ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Aλλος Διευθυντής Ο ίδιος 24/01/2007 2.000 4.880,00 Π
A ΣΕΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο ίδιος 15/01/2007 4.000 9.740,00 Π
A ΣΕΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο ίδιος 12/01/2007 500 1.195,00 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 10/01/2007 3.000 7.151,85 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 20/12/2006 220.000 613.800,00 Π
A ΦΙΛΙΠΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Προϊστάμενος Λογιστηρίου Ο ίδιος 18/12/2006 3.000 8.290,00 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 01/12/2006 50.000 132.500,00 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 27/11/2006 12.000 33.031,40 Π
B ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Σύζυγος 14/11/2006 20.000 79.828,84 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 10/11/2006 5.000 18.742,30 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 02/11/2006 1.000 3.680,00 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 01/11/2006 1.194 4.298,40 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 27/10/2006 1.000 3.570,00 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 26/10/2006 2.000 7.180,00 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 25/10/2006 1.206 4.297,48 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 24/10/2006 2.070 7.369,20 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 20/10/2006 4.500 16.020,00 Π
A ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ Ο ίδιος 18/10/2006 3.000 10.120,00 Π
A ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ Ο ίδιος 17/10/2006 2.000 6.730,00 Π
A ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ Ο ίδιος 13/10/2006 2.300 8.056,00 Π
A ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ Ο ίδιος 11/10/2006 2.500 9.010,00 Π
A ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ Ο ίδιος 10/10/2006 8.000 27.280,00 Π
A ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ Ο ίδιος 06/10/2006 2.000 6.680,00 Π
A ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ Ο ίδιος 05/10/2006 2.000 6.660,00 Π
A ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ Ο ίδιος 04/10/2006 1.000 3.236,00 Π
A ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ Ο ίδιος 03/10/2006 2.000 6.400,00 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 29/09/2006 12.960 38.337,92 Π
A ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ Ο ίδιος 29/09/2006 1.200 3.624,00 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 27/09/2006 15.000 44.030,00 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 26/09/2006 22.000 63.340,00 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 12/09/2006 50.000 141.250,00 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 28/07/2006 25.000 67.590,37 Α
A ΜΑΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Aλλος Διευθυντής Ο ίδιος 28/06/2006 1.000 2.675,26 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 06/06/2006 10.000 25.883,20 Α
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 09/05/2006 100.000 285.012,50 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 27/04/2006 6.500 16.255,00 Α
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 06/04/2006 500 1.348,15 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 28/03/2006 3.000 7.675,80 Α
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 27/03/2006 350 909,12 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 22/03/2006 500 1.303,71 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 21/03/2006 500 1.298,77 Π
A ΜΑΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Aλλος Διευθυντής Ο ίδιος 21/03/2006 5.000 13.150,00 Α
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 16/03/2006 500 1.279,01 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 15/03/2006 2.000 5.092,01 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 08/03/2006 5.000 11.894,60 Α
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 17/02/2006 500 1.400,00 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 14/02/2006 500 1.387,66 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 10/02/2006 500 1.348,15 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 09/02/2006 1.000 2.632,10 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 06/02/2006 1.500 3.685,00 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 02/02/2006 50.000 117.732,04 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 24/01/2006 500 1.165,42 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 20/01/2006 75.000 176.250,00 Π
B ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου Σύζυγος 18/01/2006 33.140 69.123,56 Π
B ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου Σύζυγος 17/01/2006 30.000 60.789,01 Π
A ΦΙΛΙΠΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Προϊστάμενος Λογιστηρίου Ο ίδιος 23/12/2005 2.310 3.903,90 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 23/12/2005 2.310 3.943,70 Α
B ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Σύζυγος 23/12/2005 49.530 84.159,08 Π
B ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Σύζυγος 22/12/2005 540 885,46 Π
B ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Σύζυγος 01/12/2005 2.410 4.108,69 Α
B ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Σύζυγος 30/11/2005 3.480 5.958,88 Α
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 29/11/2005 1.000 1.642,68 Α
B ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Σύζυγος 29/11/2005 3.530 5.723,00 Π
B ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Σύζυγος 28/11/2005 1.000 1.666,23 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 28/11/2005 1.500 2.496,85 Α
B ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Σύζυγος 25/11/2005 1.000 1.680,73 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 25/11/2005 1.000 1.693,22 Α
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 22/11/2005 1.000 1.718,42 Α
B ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Σύζυγος 22/11/2005 4.350 7.313,60 Π
B ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Σύζυγος 21/11/2005 5.000 8.424,80 Π
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 18/11/2005 440 751,70 Α
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 17/11/2005 1.500 2.608,05 Α
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 16/11/2005 400 687,98 Α
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 15/11/2005 1.500 2.466,47 Α
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 14/11/2005 1.000 1.698,21 Α
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 11/11/2005 2.000 3.405,42 Α
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 10/11/2005 500 849,13 Α
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 07/11/2005 5.000 8.840,16 Α
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 04/11/2005 5.390 9.442,85 Α
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 02/11/2005 1.660 2.728,47 Α
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 01/11/2005 1.000 1.647,67 Α
A ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος ΔΣ Ο ίδιος 07/02/2005 500 1.254,32 Π
A ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο ίδιος 07/02/2005 30.000 72.968,01 Π
Λόγος Υποβολής              
Α : ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
B : ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΕΝΟ ΔΕΣΜΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
A/Π (Φύση της Συναλλαγής)
           
Α : Αγορά / Απόκτηση
Π : Πώληση / Διάθεση
Παρ. (Παρατηρήσεις)
1 : Λόγω συμμετοχής σε ΑΜΚ
2 : Λόγω εξάσκησης δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών που παρέχεται στο προσωπικό
3 : Λόγω δωρεάς
4 : Λόγω συγχώνευσης ή διάσπασης κ.λ.π.
5 : Λόγω μετατροπής ή ανταλλαγής ομολογιών
               

Εγγραφή στο eNewsletter μας

Ενημερωθείτε για τα νέα της Profile Software, τις εξελίξεις
του κλάδου και πολλά άλλα

Τα πεδία με Αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε τα νέα της εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Ασφάλειας Δεδομένων.
Επικοινωνία