Επικοινωνία

Διεθνής Αναγνώριση

Με αφορμή τις συνεχείς βελτιώσεις των λύσεων της καθώς και ανάπτυξης νέων εφαρμογών, η Profile Software έχει αναγνωριστεί από διεθνείς οίκους αξιολόγησης για την εξειδίκευση και αξιοπιστία των λύσεων της. Έχουν γίνει σημαντικές αναφορές στις λύσεις μας από τους Aite Group, Celent, IBS Intelligence, Forrester Research, Capterra, Intronn και Gartner. Επίσης, η εταιρεία και τα προϊόντα της έχουν βραβευτεί από διεθνείς οργανισμούς όπως το Global Banking and Finance Review, το Goodacre, το World Finance, το City of το Hedge Fund awards κ.λπ. Ακολουθώντας ένα αξιόπιστο επιχειρηματικό σχεδιασμό και μια προηγμένη R&D στρατηγική, η εταιρεία έχει καταφέρει αξιοσημείωτη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, με αξιοσημείωτη αναγνώριση στον κλάδο όπου εξειδικεύεται, διεθνή επέκταση, νέους πελάτες εκτός συνόρων και καινοτόμα προϊόντα με προστιθέμενη αξία.

Ανάπτυξη μέσω Ανθρώπινου Δυναμικού

Η Profile Software έχει επεκταθεί με βάση την υποστήριξη, την τεχνογνωσία και τον επαγγελματισμό του προσωπικού της - Διοίκησης και Συνεργάτών. Η εταιρεία διαθέτει εύρωστη οικονομική θέση καθ 'όλα τα χρόνια λειτουργίας της, διατηρώντας το όραμα της και ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία της, με υφιστάμενους και νέους πελάτες και άρτια καταρτισμένο προσωπικό. Αναγνωρισμένη ως αξιόπιστος και εξειδικευμένος συνεργάτης στον τομέα του χρηματοοικονομικού λογισμικού, οι πελάτες μας επιλέγουν βάσει της καινοτομίας και της ευελιξίας των λύσεων μας. Παράλληλα, η εταιρεία αναπτύσσει ένα διεθνές δίκτυο συνεργατών για την ολοκληρωμένη και αξιόπιστη υποστήριξη των λύσεων μας από εξειδικευμένες εταιρείες.  

Προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας                                        

Ο στόχος της Profile Software είναι να αναπτύσσει προϊόντα λογισμικού (όλα με πιστοποίηση ISO) και υπηρεσίες με χρήση state of the art τεχνολογίες προσπαθώντας παράλληλα να μεγιστοποιεί τον πράγοντα best value for money. Με αυτόν το τρόπο παρέχουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα να ενσωματώνουν άμεσα και εύκολα τις λύσεις μας στις εμπορικές ή παραγωγικές διαδικασίες της επιχείρησής τους, βελτιώνοντας την παραγωγικότητά τους αλλά και το επίπεδο υπηρεσιών προς τους πελάτες τους. Η επιλογή και εκπαίδευση των έμπειρων συμβούλων μας βασίζεται σε μια αυστηρή διαδικασία, με σκοπό να διασφαλιστεί η υψηλή εξειδίκευση που επιθυμούμε να διαθέτουν καθώς και η αυτονόητη δυναμικότητα του χαρακτήρα τους. Έτσι επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση των παρεχόμενων συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών εγκατάστασης αλλά και εκπαίδευσης.

 

Το νέο μας λογότυπο αντικατοπτρίζει την ευελιξία των λύσεων που διαθέτει η Profile Software για να παρέχει εξειδικευμένες και ολοκληρωμένες προτάσεις στο διεθνές πελατολόγιο της. Η κίνηση που εμφανίζεται στο λογότυπο αντιπροσωπεύει την εύκολη προσαρμοστικότητα και διασύνδεση των λύσεων μας, καθώς και την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ της εταιρείας και των πελατών μας.