Επικοινωνία

Σύνοψη

Η διαδικασία είσπραξης θα πρέπει να αυτοματοποιηθεί πλήρως όσο ο όγκος αυξάνεται και να διαφυλάσσει τη επιχείρηση, τηρώντας παράλληλα το επιχειρηματικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η λύση Collections & Debt Recovery Management καλύπτει ολοκληρωμένα τις ανάγκες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με προηγμένα εργαλεία για τη διαχείριση των εισπράξεων.  Η λύση αυτοματοποιεί τη διαδικασία είσπραξης, μειώνοντας τις διαγραφές και προβλέψεις (provisioning), ελέγχοντας τις ταμειακές ροές, και επιτρέποντας στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να βελτιώσουν σημαντικά τις σχέσεις με τους πελάτες τους, δημιουργώντας έτσι μελλοντικές ευκαιρίες ανάπτυξης.

Βασικά Χαρακτηριστικά

 • Αυτοματοποιημένο μοντέλο εργασιών βασισμένο σε ροές εργασίας, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών για τη διαχείριση εξαιρέσεων
 • Προετοιμασία και διαπραγμάτευση των συμβάσεων με εταιρείες που διαχειρίζονται τις εισπράξεις
 • Ανάλυση κόστους νομικών ενεργειών και διαχείριση εξόδων
 • Ανάθεση υποθέσεων βάσει συγκεκριμένων κανόνων, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς συνεργάτες που χειρίζονται νομικές υποθέσεις
 • Ρευστοποίηση των πρόσθετων περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών
 • Παρακολούθηση των δικαστικών και άλλων νομικών ενεργειών - συμπεριλαμβανομένων των δημοπρασιών
 • Διαδικασίες διαχείρισης, ταξινόμησης και έγκρισης όλων των σχετικών εξόδων
 • Προετοιμασίας των τιμολογίων διακανονισμού σε πραγματικό χρόνο
 • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συνεργατών

Οφέλη

 • Αυτοματοποιημένη διασύνδεση με τρίτα συστήματα ως προς τις πιστωληπτικές γραμμές, εγγυήσεις και non-deliquent διαδικασίες που αφορούν τους πελάτες
 • Προηγμένο τεχνολογικά «self-learning» περιβάλλον το οποίο διευκολύνει την πρόβλεψη μελλοντικών επιχειρησιακών απαιτήσεων
 • Διατήρηση και Διαχείριση Ιστορικών δεδομένων, καθώς και υπολογιστικών μετρήσεων (calculated metrics) που παρουσιάζουν την αποτελεσματικότητα και προσφέρουν εναλλακτικές για τη σχεδιαστική διαθεσιμότητα και ικανότητα καθώς και μέτρηση χρηματοοικονομικών KPI

Γιατί να επιλέξετε τη λύση Collections της Profile Software;

Η λύση Collections είναι μια ολοκληρωμένη λύση ανάκτησης οφειλών που μειώνει σημαντικά το κόστος διαχείρισης εισπράξεων μεγιστοποιώντας την παραγωγικότητα, βελτιώνοντας την εξυπηρέτηση πελατών και βοηθώντας στη μείωση του ποσοστού deliquency.

Εγγραφή στο eNewsletter μας

Ενημερωθείτε για τα νέα της Profile Software, τις εξελίξεις
του κλάδου και πολλά άλλα

Τα πεδία με Αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε τα νέα της εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Ασφάλειας Δεδομένων.
Επικοινωνία