Επικοινωνία

Η ασφαλιστική εταιρία ERGO A.A.E. ΖΗΜΙΩΝ, μέλος του γερμανικού ομίλου ERGO Group επέλεξε τη λύση IMSplus Asset Management  για τη βελτίωση της απόδοσης και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των εργασιών που αφορούν τη διαχείριση των επενδύσεών της καθώς και αυτοματοποίηση των διαδικασιών της.

Το IMSplus προσφέρει ένα ευέλικτο, προσαρμόσιμο και πλήρες σε λειτουργικότητα περιβάλλοντος εργασίας.
Το σύστημα μέσω της ευέλικτης δομής του για την παρακολούθηση των διαφόρων χαρτοφυλακίων της εταιρείας αλλά και της δυνατότητας ανάλυσης και ενοποίησης στοιχείων σε πολλαπλά επίπεδα, προσφέρει στην ERGO Α.Α.Ε. ΖΗΜΙΩΝ εύκολη παρακολούθηση των επενδύσεών της, σύμφωνα με τις πολιτικές του Ομίλου. Παράλληλα, πλήθος αναφορών, ειδικά εργαλεία διαχείρισης και υπολογισμοί χρήσιμων χρηματοοικονομικών μεγεθών, επιτρέπουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με την αποδοτικότητα και την ανάλυση κινδύνου για τις επενδύσεις της εταιρίας (μετρητά, προθεσμιακές καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, κτλ), καθώς και άμεση ενημέρωση για τις μελλοντικές ταμειακές ροές. Επιπλέον, μέσω του IMSplus παρέχονται αναλυτικές αναφορές και εξάγονται αυτόματα οι αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές για τις υπό διαχείριση επενδύσεις, ελαχιστοποιώντας το χρόνο εργασιών για τη λογιστική παρακολούθηση τους, με βάση τις τοπικές απαιτήσεις αλλά και με τις ανάγκες ενοποίησης στοιχείων της μητρικής εταιρίας.

Περισσότερα

"Στην Profile Software, δίνουμε έμφαση στις απαιτήσεις των πελατών μας προσφέροντας αξιόπιστες και εύκολα παραμετροποιήσιμες λύσεις για την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών τους"

Εγγραφή στο eNewsletter μας

Ενημερωθείτε για τα νέα της Profile Software, τις εξελίξεις
του κλάδου και πολλά άλλα

Τα πεδία με Αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε τα νέα της εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Ασφάλειας Δεδομένων.
Επικοινωνία