Επικοινωνία

Το Yπουργείο Δικαιοσύνης επέλεξε την Profile Software να υλοποιήσει μεγάλης κλίμακας έργο πανελλαδικά με τη μορφή ΣΔΙΤ ώστε να αναλάβει την ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση πρακτικών συνεδριάσεων των Ελληνικών Δικαστηρίων.

ΈΡΓΟ: «Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δικαστηρίων με ΣΔΙΤ (2016 – 2021)»

ΦΑΣΗ Α – Υλοποίηση ΟΣΠΔ και υποδομών για την λειτουργία αυτού

  • Δημιουργία Κεντρικού Αποθετηρίου Πρακτικών και DR Site αυτού (Ευελπίδων – Θεσσαλονίκη)
  • Προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών ηχογράφησης και αποηχογράφησης σε όλα τα πολιτικά δικαστήρια της χώρας (19 Εφετεία, 63 Πρωτοδικεία,154 Ειρηνοδικεία) – Περιλαμβάνει υπολογιστικό εξοπλισμό, ενεργό και παθητικό δικτυακό εξοπλισμό και ηχητικό εξοπλισμό για την κάλυψη των αναγκών του έργου
  • Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Πρακτικών Δικαστηρίων (ΟΣΠΔ) για λειτουργία σε Τοπικό & Κεντρικό Επίπεδο, καθώς και Δημιουργία Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης Πρόσβασης

ΦΑΣΗ Β – Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λειτουργίας του ΟΣΠΔ για περίοδο 5 ετών

  • Κεντρική διαχείριση και υποστήριξη λειτουργίας του ΟΣΠΔ και όλων των υποδομών του έργου
  • Παροχή υπηρεσιών αποηχογράφησης των πρακτικών των πολιτικών διαδικασιών
  • Υποστήριξη της διαδικασίας ηχογράφησης και αποστολής των ηχητικών αρχείων και των αποηχογραφημένων αρχείων κειμένου προς αποθήκευση στο Κεντρικό Αποθετήριο Πρακτικών
  • Υποστήριξη διαδικασίας δημιουργίας & έγκρισης πρακτικών από Γραμματείς και Δικαστές
  • Διάθεση πρακτικών σε ηλεκτρονική μορφή μέσω διαδικτυακής πύλης στις ενδιαφερόμενες ομάδες (Δικαστές, Γραμματείς, Δικηγόροι)

ΈΡΓΟ: «ΕΠΑΝΟΔΟΣ: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη διασύνδεση των αποφυλακισμένων με την κοινωνία»

  • Το έργο αποσκοπεί στην δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, στοχευμένου, σύγχρονου  τεχνολογικά και συγκροτημένου συστήματος παροχής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε τροφίμους φυλακών και αποφυλακισμένους μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας μαθημάτων.

Περισσότερα

"Στην Profile Software, δίνουμε έμφαση στις απαιτήσεις των πελατών μας προσφέροντας αξιόπιστες και εύκολα παραμετροποιήσιμες λύσεις για την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών τους"