Επικοινωνία

Το Επιμελητήριο Κιλκίς επέλεξε την Profile Software για την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού δημοπρατηρίου αγροδιατροφικών προϊόντων στη διασυνοριακή περιοχή με ακρωνύμιο E-AUCTION.

ΈΡΓΟ: «Υποστήριξη του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ στην υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού δημοπρατηρίου αγροδιατροφικών προϊόντων στη διασυνοριακή περιοχή» με ακρωνύμιο E-AUCTION στο πλαίσιο του IPA Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007 – 2013»

Αντικείμενο του έργου της Profile ήταν η ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού δημοπρατηρίου και ειδικότερα:

Περισσότερα

"Στην Profile Software, δίνουμε έμφαση στις απαιτήσεις των πελατών μας προσφέροντας αξιόπιστες και εύκολα παραμετροποιήσιμες λύσεις για την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών τους"