Επικοινωνία

Το Υπουργείο Υγείας και το Ακαδημαικό Διαδίκυτιο GUnet επελεξαν την Profile Software για την υλοποίηση έργου για τη διασύνδεση και ανάλυση πληροφοριών από επτά διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα.

ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ)

Αντικείμενο του έργου είναι η υποστήριξη των ιδρυμάτων της Γ’ βάθμιας και του ΥΠΑΙΘ στη διαδικασία λήψης αποφάσεων συνδυάζοντας και αναλύοντας πληροφορίες που συντηρούνται τοπικά σε πολλαπλά κατανεμημένα συστήματα. Σε αυτά περιλαμβάνονται επτά τύποι πληροφοριακών συστημάτων έξι εκ των οποίων αναπτύσσονται σε κάθε ένα ίδρυμα ξεχωριστά και ένα πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που αναπτύσσει κεντρικά το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) και βρίσκεται σε φάση υλοποίησης στο πλαίσιο άλλου υποέργου της ίδιας πρόσκλησης.

Περισσότερα

"Στην Profile Software, δίνουμε έμφαση στις απαιτήσεις των πελατών μας προσφέροντας αξιόπιστες και εύκολα παραμετροποιήσιμες λύσεις για την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών τους"